Премини към основното съдържание

Проектът за създаване на кадастър и имотен регистър на Световната банка

   Три български проекта на Световна банка (СБ) бяха наградени на 03 Април 2008г. във Вашингтон по време на първото годишно състезание, наречено „Да подобрим живота на хората в Европа и Централна Азия”. В първото годишно състезание на региона участваха 60 проекта от 35 държави.

Проект Кадастър и имотен регистър е един от трите проекта, финансирани от Световна Банка (СБ), наградени в категорията за бизнес-среда и финансовата ефективност на предприятията (BEEPS).Наградите се дават за изключителни резултати и положително въздействие върху цялостната икономическа среда в България. Проект Кадастър и имотен регистър, Проект Реформа в администрацията на приходите както и резултатите от проучването на Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) и СБ бяха отличени от екипа по качество към Регион Европа и Централна Азия на СБ. Церемонията по награждаване на българските проекти се състоя в централата на Световна банка във Вашингтон. Печелившите проекти са сочени за пример на добро изпълнение, иновация и продължително положително въздействие.
“Световна банка има огромен ресурс – не само във финансов, а преди всичко в интелектуален аспект. Като партньор на Българя ние сме решени да подпомогнем страната с най-добрите европейски и световни практики и познания, за да ускорим европейската интеграция на България, фокусирайки се върху по-нататъшното засилване на производителността, подобряването на социалните услуги и повишаване на качеството на инфраструктурата. Радваме се, че с изпълнението на проектите за Реформа в администрацията на приходите и Кадастър и имотен регистър сме допринесли за икономическия растеж и за успеха на България”, каза Флориан Фихтъл, постоянен представител на Световна банка в София.
“Наградените проекти от регион Европа и Централна Азия, показват резултатите, които могат да бъдат постигнати в партньорство между страните и Световна банка за икономическото развитие", заяви Шигео Кацу, вицепрезидент на Световна Банка. „Все повече правителствата и партньорите изискват резултати, които да направляват политическите решения. Те искат от нас да покажем как подкрепата ни за различни програми и проекти подобрява живота на хората, както и да демонстрираме, че дейностите за изграждане на капацитет и познания подпомагат развитието. Екипите на Световна банка положиха много усилия да подобрят резултатите и възможностите за тяхното измерване и оценка и настоящите наградени проекти показват как тези усилия се отплащат за благото на хората в региона. Същевременно ние много добре осъзнаваме, че документирането на въздействието от изграждането на капацитет и знания изисква много повече усилия от традиционното предоставяне на заеми. Ние сме още в началото на пътя и трябва да продължим да работим в тази посока”.
Наградените проекти отразяват стратегическите теми на развитие, посочени от новия президент на банката Робърт Зелик, сред които са: решения за ускоряване на развитието в страните със среден доход, активна роля в разпределението на регионалните и глобални публични стоки и услуги, засилване на обмяната на знание и опит.
Проект Кадастър и имотен регистър стартира през 2001 и съдейства за подобряване на покритието, целостта, точността и оперативността на системите на кадастъра и имотния регистър. 
Основна цел на проекта е да се подобри покритието, пълнотата, точността и способността за гъвкава реакция на системите на кадастъра и имотния регистър. 
С това от своя страна допринася за гарантиране на правото на собственост, сигурност на сделките, сигурност при ипотекиране, разрешаване на спорове за граници, провеждане на справедлива данъчна политика, провеждане на устройствени мероприятия – поземлена реформа, комасация, регулация, лесоустройство, инфраструктурно проектиране, застраховане, статистически анализи и др. 


Основни дейности по проекта са създаване на нови кадастрална карта и кадастрални регистри в цифров вид; създаване на имотен регистър в електронен вид; създаване на информационната система на кадастъра и имотния регистър
Проекта се състои от четири компонента:
l компонент А : Развитие на системата на кадастъра 
l компонент В : Развитие на системата на имотния регистър 
l компонент С : Дейности по кадастъра и имотния регистър 
l компонент D : Управление на проекта, разработване на политика и правна рамка 


Ползватели на резултатите от проекта са:
• Граждани
• Ведомства
• Областни администрации
• Общински администрации
• Нотариуси
• Областни служби “Земеделие и гори”
• Общински служби “Земеделие и гори”
• Геодезически фирми
• Банки
• Агенции за недвижими имоти
• Участници в инвестиционното проектиране
• Други


Проектът реализира институционална, административна и нормативна реформа на системите на кадастъра и имотния регистър на България и допринесе за развитието на сигурен и ефикасен пазар на недвижими имоти в страната, като по този начин бяха насърчени инвестициите и икономическото развитие.

slogan bg