Премини към основното съдържание

Проект по Програма МАТРА на кралство Нидерландия предложен от Агенция по геодезия, картография и кадастър

През 2007 г. Агенцията по геодезия, картография и кадастър разработи и предложи за финансиране по програмата MATRA от Министерство на външните работи на Кралство Нидерландия проект “Техническа помощ за подобряване на обслужването на гражданите и другите потребители с кадастрална информация от Агенцията по геодезия, картография и кадастър в Р България”.

В конкуренция с редица проекти, разработени от български ведомства и юридически лица, проектът, подготвен от Агенцията, беше одобрен. 
Изпълнението на проекта започна от началото на 2008 г.

Създаването на кадастралната карта и кадастралните регистри за цялата територия на Р България се осъществява успешно съгласно приетата от Министерския съвет Дългосрочна програма за дейността по кадастъра и имотния регистър. Изработването на кадастралната карта се извършва съгласно установени технически правила и норми, събрани са достатъчен опит и практика, които се усъвършенстват. Сега за Агенцията по геодезия, картография и кадастър е от изключително важно значение подобряването на обслужването при предоставяне на кадастрална информация и прекия контакт с гражданите и потребителите.

С реализирането на проекта ще бъдат постигнати следните цели:
- Подобряване организацията на работа в службите по геодезия, картография и кадастър и разработване на правила за обслужване на клиентите с кадастрална информация;
- Организиране на Форум на потребителите на кадастрална информация за постигане на оптимално обслужване на клиентите;
- Обучение на служителите от Агенцията по геодезия, картография и кадастър;
- Подобряване достъпа и начина за разпространение на кадастрална информация. 

Ръководството по реализацията на проекта ще се извършва от специално сформиран за целта Консултативен съвет с участието на представители от холандска и българска страна. Първото заседание на  Консултативния съвет се проведе на 24 април т.г. в сградата на Агенцията.

slogan bg