ИНЖ. ЯНИЦА КОЛЕВА ЯНКОВА

Printer-friendly versionPrinter-friendly version
ПЛ с дейности по адм. обслужване по чл. 56 ЗКИР: 
да
Type: 
Физическо лице
Партиден №: 
3211
Дата на оправомощаване за дейностти по административно обслужване по по чл. 56 ЗКИР: 
17.06.2020
locality-kor: 
СОФИЯ
Мailing address - Address: 
ж.к.Дървеница, ул. Проф. Стоян Киркович № 24
Phone: 
0888 642 244
Email: 
ianitsak@gmail.com