Премини към основното съдържание

Откриване на проекта - „Надграждане на съществуващата информационно-комуникационна среда за подобряване на качеството, бързината и надеждността на предоставяните административни услуги от АГКК“

 

На 11.08.2014 г. от 15:00 часа в конферентна зала 2 на хотел „Central Park“, гр. София, се проведе Откриваща конференция по Проект „Надграждане на съществуващата информационно-комуникационна среда за подобряване на качеството, бързината и надеждността на предоставяните административни услуги от АГКК“, осъществяван по Договор рег. № 13-32-11 / 07.02.2014 г. с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Събитието бе организирано от „Сдружение експертна подкрепа“ – изпълнител на Дейност 2 по проекта „Дейности за информираност и публичност“. Проектът – неговите цели, основни дейности и очаквани резултати, бяха представени от Ръководителя на проекта – инж. Виолета Коритарова.

В конференцията взеха участие 50 души – служители на АГКК и представители на общини, министерства и други заинтересовани лица. Според представените анкетни карти, по отношение на провеждането и организацията на Откриващата конференция, представянето на проекта и предоставените информационни материали, оценката на участниците е много висока.

 Покана

 Програма

Презентации

 Откриваща конференция Проект „ Надграждане на съществуващата информационно-комуникационна среда за подобряване качеството, бързината и надеждността на предоставяните административни услуги от АГКК “

slogan bg