Оправомощени служители на общинска администрация и на общинските служби по земеделие по реда на чл. 55, ал. 9 от ЗКИР