България прие председателството на Постоянната комисия по кадастър към Европейския съюз за 2018 година

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

На Пленарна сесия на Постоянната комисия по кадастър към Европейския съюз на 13-15 ноември 2017 г. в гр. Талин, Естония,  символично беше предадено председателството от Естония на България на делегацията от Агенция по геодезия картография и кадастър, представена от Изпълнителния директор – инж. Михаил Киров, инж. Стефан Петров и Самуил Драганов.  

Естонската Агенция по геодезия, картография и кадастър, в качеството си на настоящ председател на Постоянната комисия по кадастър, представи резултатите от въпросника, относно провеждането на конференциите в рамките на комисията. Тема на съпътстващата сесията конференция беше „Към дигитална Европа и пространствено ориентирани общества“, на която бе представен естонският опит в областта на поземлената администрация, европейският опит в цифровизацията в поземлената администрация и новите тенденции в развитието на кадастъра.

На пленарната сесия инж. д-р Стефан Петров, директор дирекция ИТ в Агенцията по геодезия картография и кадастър, презентира приоритетите за следващия период и темата на конференцията за предстоящото председателство през 2018 година - „Данните като основа на дигиталното общество“. Детайли по предстоящото председателство бяха обсъдени на работна среща с представители на Естония (като бивш председател), Австрия (поемаща председателството след България), Eurogeographics, ELRA и EULIS и бе взето решение на следващата конференция в София през 2018 г. да бъдат поканени и държави извън ЕС.