Премини към основното съдържание

Удостоверение за оценка на съответствие на ГНСС инфраструктурна мрежа „ГЕОВАРА“

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ № 017/2022 на ГНСС инфраструктурна мрежа „ГЕОВАРА“, собственост „ГЕОВАРА“ ЕООД, оператор „ГЕОВАРА“ ЕООД,

отговаряща на изискванията съгласно Инструкция № РД-02-20-25/2011 г. за определяне на геодезически точки с помощта на глобални навигационни спътникови системи

Срок на валидност - юли 2024 година

slogan bg