Удостоверение за оценка на съответствие на ГНСС инфраструктурна мрежа „ГЕОВАРА“

Версия за печатВерсия за печат

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ №11/2019 г. на ГНСС инфраструктурна мрежа „ГЕОВАРА“, собственост „ГЕОВАРА“ ЕООД, оператор „ГЕОВАРА“ ЕООД

отговаряща на изискванията съгласно Инструкция № РД-02-20-25/2011 г. за определяне на геодезически точки с помощта на глобални навигационни спътникови системи - за територията на България, източно от линията Крайова, Долни Дъбник, Пловдив, Кърджали 

 

Срок на валидност януари 2021 година ;

 

Пет самостоятелни инфраструктурни базови станции, със собственик и оператор „Геовара“ ЕООД (в Благоевград, Кюстендил, Монтана, Петрич и София) са в процедура по оценка на съответствие (издаване на удостоверение).