Премини към основното съдържание

Съществува разпоредба на нормативен акт, съгласно която представяните материали и данни по кадастъра да бъдат подпечатвани с печата на Камарата на инженерите по геодезия (КИГ)

Документ

slogan bg