Премини към основното съдържание

Осигуряване на информация и комуникация по проект „Създаване на кадастрални данни в цифров вид и развитие на електронните административни услуги на Агенция по геодезия, картография и кадастър

6 February 2017
Статус на публ. покана и търгове
Възложена

„Oсигуряване на информация и комуникация по проект „Създаване на кадастрални данни в цифров вид и развитие на електронните административни услуги на Агенция по геодезия, картография и кадастър“, по две обособени позиции:

Обособена позиция № 1 „Организиране и провеждане на две пресконференции и осигуряване на две публикации в национални печатни издания“;

Обособена позиция № 2 „Дизайн, предпечат, изработка и доставка на рекламни и информационни материали“

 

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 09.00 до 17:30 ч. в деловодството на АГКК, гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, в срок до 15.02.2017 г., включително, най-късно до обявения по-горе час.

Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите, която ще започне своята работа на на 16.02.2017 г. в 10:00 часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. „Мусала” № 1.

Обособена позиция № 2 „Дизайн, предпечат, изработка и доставка на рекламни и информационни материали“ е запазена и предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.

Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. https://www.eufunds.bg/archive/documents/1423147813.pdf

Дата Файл за сваляне Описание Размер
06.02.2017 obqvachl20al3zop.pdf Обява чл.20 ,ал.3 458.27 KB
06.02.2017 dokumentaciya-opdu-publichnost06022017.pdf Документация 611.01 KB
06.02.2017 tehnicheskaspecifikaciqopdupublichnost-06022017.pdf Техническа спецификация 220.21 KB
06.02.2017 obrazci-opdu.rar Образци 178.96 KB
10.02.2017 informaciq-za-publikuvane-vprofil-na-kupuvacha-obqva.pdf Информация за публикуване 154.72 KB
08.02.2017 razqsneniqpostypilozapitvaneopdupublichnost99-3608022017.pdf Разяснение по постъпило запитване №99-36_08.02.2017 84.37 KB
20.02.2017 protokol120022017publicnost.pdf Протокол 1 -20.02.2017 от отваряне на оферти 242.27 KB
07.03.2017 protokol_02.03.2017.pdf Протокол 2 за класиране на участниците 613.7 KB
19.04.2017 dogovor_dd-35-18.04.2017_obosobena_poziciq_1.pdf Договор ДД-35-18.04.2017 по обособена позиция 1 681.01 KB
19.04.2017 dogovor_dd-36-18.04.2017-obosobena_poziciq_2.pdf Договор ДД-36-18.04.2017 по обособена позиция 2 752.67 KB

slogan bg