Доставка на специализиран софтуер за изграждане, управление и употреба на дигитализирани документи чрез електронен архив

Версия за печатВерсия за печат
Статус на публ. покана и търгове: 
Възложена

Публична покана с предмет: „Доставка на специализиран софтуер за изграждане, управление и употреба на дигитализирани документи чрез електронен архив (ССИУУДДЕА) с право за ползване за неограничен период от време и изработване на ръководство, съдържащо методика за дигитализация, индексиране и съхранение на документите на АГКК в електронен архив

ID 9051467 в РОП 

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 08.30 до 16:00 ч. в деловодството на АГКК, гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, включително, най-късно до 30.03.2016 година, 14,00 часа. 

Офертите ще бъдат разгледани от комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите, която ще започне своята работа на  на 30.03.2016 г. в 16:00 часа в сградата на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. „Мусала” № 1

Номер: 11761
Датасортиране на иконите Файл за изтегляне Описание Размер
18.03.2016 publichna-pokana-07-6-2016.pdf 1. Публична покана, образец № 07-6/2016 година 289.46 KB
18.03.2016 publichna-pokana-ukazaniya-arhiv.pdf 2. Публична покана – указания за участие 713.57 KB
18.03.2016 obrazci.pdf 3. Образци 735.28 KB
18.03.2016 obrazcissiuuddea.docx 4. Образци-docx 90.64 KB
21.03.2016 tehnicheska-specifikaciya.pdf 5. Техническа спецификация 102.57 KB
07.04.2016 protokolsoftuerarhivirane-sayt.pdf Протокол от работата на комисията 237.36 KB
25.04.2016 dogovor-ssiuuddea-sayt.pdf Договор за възлагане на обществена поръчка-ДИМИРОМА“ ЕООД 316.36 KB