Премини към основното съдържание

Абонаментно обслужване и поддръжка на климатичната техника, монтирана в сградите на АГКК и региналните Служби по геодезия, картография и кадастър

13 December 2018
Статус на публ. покана и търгове
Затворена
ПРЕКРАТЕНА

Събиране на оферти с обява с предмет: „Абонаментно обслужване и поддръжка на климатичната техника монтирана в

сградите на Агенцията по геодезия, картография и кадастър и регионалните Служби по

геодезия, картография и кадастър”.

 

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 09.00 до 17:30 ч. в деловодството на АГКК, гр. София 1618, ул. „Мусала” № 1, в срок до 20.12.2018 г., включително, най-късно до обявения по-горе час.

 

Офертите ще се отворят на 21.12.2017 ч. от 10:00 ч. на посочения по-горе адрес.

Дата Sort ascending Файл за сваляне Описание Размер
21.12.2018 99-600_1.pdf Съобщение за прекратяване на ОП по реда на гл. 26 от ЗОП 173.14 KB
19.12.2018 99-626-klimatichna-tehnika.pdf Отговор на запитване 99-626/19.12.2018 180.09 KB
13.12.2018 tehnicheskaspecifikaciya.pdf Техническа Спецификация 223.59 KB
13.12.2018 usloviyazauchastieiukazaniyazalichen.pdf УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И УКАЗАНИЯ_заличен 987.46 KB
13.12.2018 prilozheniya.zip приложения.zip 138.37 KB
13.12.2018 prilozhenieno15kmts.pdf Приложениe № 1.5. към ТС 159.74 KB
13.12.2018 prilozhenieno11kmts.pdf Приложениe № 1.1. към ТС 77.93 KB
13.12.2018 prilozhenieno12kmts.pdf Приложениe № 1.2. към ТС 81.22 KB
13.12.2018 prilozhenieno13kmts.pdf Приложениe № 1.3. към ТС 100.06 KB
13.12.2018 prilozhenieno14kmts.pdf Приложениe № 1.4. към ТС 87.37 KB
13.12.2018 metodika.pdf МЕТОДИКА 138.09 KB
13.12.2018 docxobrazecobqavazalichen.pdf Обява 580 KB
13.12.2018 informaciyaaop.pdf информация_АОП 109.29 KB

slogan bg