Премини към основното съдържание

СГКК- ВИДИН

СГКК към АГКК

ГР. ВИДИН 3700

Ул.”ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ” №71, ет.6


ИНЖ. ВЛАДИМИР ГЕРГОВ

Тел: 094/600314 

 

vidin@cadastre.bg

ОБЩИНИ С ОПРАВОМОЩЕНИ ПО ЗКИР ЛИЦА (ОЗЛ)

гр.Брегово

пл. “Централен“  № 1, ет.1

Оправомощени лица по Зап.№:РД-13-143/11.07.2017 г.

Пламен Станчев

Сашко Димитров

Приемно време: всеки вторник от 9:00ч. до 12:30ч

гр. Грамада 3830

пл. „Мико Нинов“ № 1

Оправомощени лица по Зап.№:РД-13-135/04.06.2018 г.

Десислава Захариева Станкова

инж. Радослав Митков Рангелов 


гр. Белоградчик 3900,

ул. „Княз Борис I“ № 6

Оправомощени лица по Зап.№:РД-13-168/06.07.2018 г.

Мариана Тодорова Микова 

енцислав Веселинов Вътов

гр.Кула 3800

ул. “Възраждане“ № 38 /Център за информация и услуга на гражданите/

Приемно време: всеки ден от 8:00ч. до 17:00ч

Оправомощени лица по Зап.№:РД-13-288/20.10.2017 г.

Андриан Цветанов Александров 

ИЗНЕСЕНИ РАБОТНИ МЕСТА (ИРМ)

с. Ново село

ул. “арх. Илия Попов“ № 89А ет.3, стая 3

Приемно време: всяка сряда от 8:30ч. до 14:00ч.

 


Работно време:

от понеделник до петък от 9.00 до 17.30 ч.

Съгласно чл. 10 ал. 4 от НАРЕДБАТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ (в сила от 1.06.2008 г.), в случаите, когато в служебните помещения на звеното за административно обслужване има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.


Приемно време на:

СГКК за правоспособни по Закона за кадастър и имотен регистър лица 

от понеделник до петък

09.00 - 10.00

14.00 - 15.00.

началника на СГКК 

понеделник

10.00 – 12.00

петък

14.00 – 16.00

slogan bg