Премини към основното съдържание

СГКК към АГКК

ГР. ВИДИН 3700

Ул.”ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ” №71, ет.1 и ет.6

Градски транспорт: няма. Платено паркиране в района на СГКК.

карта в  Google map

 

Тел: 094/600314 

 

Виж имейла...

ИНЖ. ВЛАДИМИР ГЕРГОВ

ОБЩИНИ С ОПРАВОМОЩЕНИ ПО ЗКИР ЛИЦА (ОЗЛ)

гр.Брегово

пл. “Централен“  № 1, ет.1

Оправомощени лица по Зап.№:РД-13-72-17.03.2021 г.

Пламен Иванов Станчев 
Сашко Кирилов Димитрашков
Жасмина Красимирова Генчева 
Кремена Стефчова Гогорицова

Приемно време: всеки вторник от 9:00ч. до 12:30ч

гр. Грамада 3830

пл. „Мико Нинов“ № 1

Оправомощени лица по Зап.№:РД-13-135/04.06.2018 г.

Десислава Захариева Станкова

инж. Радослав Митков Рангелов

Виолета Цветанова Тошева  

инж. Ирена Тошкова Димитрова 

гр. Белоградчик 3900,

ул. „Княз Борис I“ № 6

Оправомощени лица по Зап.№:РД-13-168/06.07.2018 г.

Мариана Тодорова Микова 

енцислав Веселинов Вътов

гр.Кула 3800

ул. “Възраждане“ № 38 /Център за информация и услуга на гражданите/

Приемно време: всеки ден от 8:00ч. до 17:00ч

Оправомощени лица по Зап.№:РД-13-288/20.10.2017 г.

Андриан Цветанов Александров 

с. Чупрене 3950,

ул. „Асен Балкански“ №55

Оправомощени лица по Зап.№:РД-13-196/18.11.2020 г.

Ивайло Милчев Иванов

Мирослав Венциславов Савов

гр.Видин

пл. “Бдинци“ № 2

Оправомощени лица по Зап.№:РД-13-288/20.10.2017 г.

Десислава Свиленова Маринова 

Кристина Илчева Емилова

Пролетка Цветанова Петкова

Петя Иванова Симеонова

с. Ружинци 3930

ул. „Георги Димитров“ №31

Оправомощени лица по Зап.№:РД-20-20/25.03.2022г.

Станимир Розалинов Станев

Алексей Борисов Климентов

Камен Цветомиров Каменов

Анелия Огнянова Ивановa 

 

ИЗНЕСЕНИ РАБОТНИ МЕСТА (ИРМ)

с. Ново село

ул. “арх. Илия Попов“ № 89А ет.3, стая 3

Приемно време: вижте график

 

 


Работно време:

от понеделник до петък от 9.00 до 17.30 ч.

Съгласно чл. 10 ал. 4 от НАРЕДБАТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ (в сила от 1.06.2008 г.), в случаите, когато в служебните помещения на звеното за административно обслужване има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

slogan bg