Премини към основното съдържание

СГКК към АГКК

ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5000 

Бул. “Цар Т. СВЕТОСЛАВ” № 59 , ет. 4

Градски транспорт: автобуси номера1 и 2. Платено паркиране в района на СГКК.

карта в  Google map

 

 

Тел: 062/622536
Виж имейла...

Началник

ИНЖ. НЕЛИ ОТЧЕВА

ОБЩИНИ С ОПРАВОМОЩЕНИ ПО ЗКИР ЛИЦА  (ОЗЛ)

Община Златарица

Гр. Златарица, ул.”Стефан Попстоянов”22, Информационен център

Оправомощени лица по зап. №РД-13-131/30.06.2017

Стоян Светланов Добрев 

инж. Росен Пламенов Паричев

Приемно време: всеки работен ден от 9.00-12.00 и от 13.00 до 17.00

Гр. Полски Тръмбеш

Община Полски Тръмбеш, ул.”Черно море”4, Информационен център

Оправомощени лица по зап. №РД-13-196/01.09.2017

Елица Василева

Приемно време: всеки работен ден от 9.00-12.00 и от 13.00 до 17.00

 

гр. Сухиндол 

ул. "Росица" № 104

Оправомощени лица по зап. №Р Д-13-75/28.02.2018г.

Тинче Стойчева - 0889895990
Тодор Алтънов - 0885893365

гр. Елена 5070

ул. „Иларион Макариополски”  № 24

Оправомощени лица по зап. № РД-13-214/18.08.2018г.

Стефка Петкова Калчева 

Цветомира Василева Димитрова 

Ивайло Руменов Добрев

инж. Димитринка Борисова Иванова 

Десислава Михайлова Матеева

Радостина Пламенова Калчева

Гр. Свищов

Община Свищов, Ул.”Цанко Церковски”2,  Информационен център

Приемно време всеки вторник от 9.00-12.00 и от 13.00 до 17.00

Оправомощени лица по зап. №Р Д-13-186/29.08.2017г.

Мирослав Иванов Петров
Таня Веселинова Банкова

Община Павликени

гр. ПАВЛИКЕНИ 5200, бул. „РУСКИ” № 4

Оправомощени лица по зап. РД-13-221-05.12.2019 г.

Стела Петрова Личева 
Емил Кирилов Иванов

Маруся Стефанова Иванова

Бистра Тодорова Василева

 

 


Работно време:

от понеделник до петък от 9.00 до 17.30 ч.

Съгласно чл. 10 ал. 4 от НАРЕДБАТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ (в сила от 1.06.2008 г.), в случаите, когато в служебните помещения на звеното за административно обслужване има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

slogan bg