Премини към основното съдържание

СГКК- ВЕЛИКО ТЪРНОВО

СГКК към АГКК

ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО 5000 

Бул. “Цар Т. СВЕТОСЛАВ” № 59 , ет. 4

ИНЖ. ИВАН АНАСТАСОВ

Тел: 062/622536

Виж имейла...

ОБЩИНИ С ОПРАВОМОЩЕНИ ПО ЗКИР ЛИЦА  (ОЗЛ)

Община Златарица

Гр. Златарица, ул.”Стефан Попстоянов”22, Информационен център

Оправомощени лица по зап. №РД-13-131/30.06.2017

Йорданка Пенчева Стоева

Стоян Светланов Добрев 

Приемно време: всеки работен ден от 9.00-12.00 и от 13.00 до 17.00

Гр. Полски Тръмбеш

Община Полски Тръмбеш, ул.”Черно море”4, Информационен център

Оправомощени лица по зап. №РД-13-196/01.09.2017

Даниела Григорова

Елица Василева

Приемно време: всеки работен ден от 9.00-12.00 и от 13.00 до 17.00

 

гр. Сухиндол 

ул. "Росица" № 104

Оправомощени лица по зап. №Р Д-13-75/28.02.2018г.

Тинче Стойчева - 0889895990
Тодор Алтънов - 0885893365

гр. Елена 5070

ул. „Иларион Макариополски”  № 24

 

Оправомощени лица по зап. № РД-13-214/18.08.2018г.

Стефка Петкова Калчева 

Цветомира Василева Димитрова 

Ивайло Руменов Добрев

инж. Димитринка Борисова Иванова 

Десислава Михайлова Матеева

Гр. Свищов

Община Свищов, Ул.”Цанко Церковски”2,  Информационен център

Приемно време всеки вторник от 9.00-12.00 и от 13.00 до 17.00

Оправомощени лица по зап. №Р Д-13-186/29.08.2017г.

Мирослав Иванов Петров
Таня Веселинова Банкова

Община Павликени

гр. ПАВЛИКЕНИ 5200, бул. „РУСКИ” № 4

Оправомощени лица по зап. РД-13-221-05.12.2019 г.

Стела Петрова Личева 
Емил Кирилов Иванов

Маруся Стефанова Иванова

Бистра Тодорова Василева

Сребрина Марчева Марева-Методиева

 

 


Работно време:

от понеделник до петък от 9.00 до 17.30 ч.

Съгласно чл. 10 ал. 4 от НАРЕДБАТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ (в сила от 1.06.2008 г.), в случаите, когато в служебните помещения на звеното за административно обслужване има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

slogan bg