Премини към основното съдържание

СГКК към АГКК

ГР. ПАЗАРДЖИК  4400

Ул.”ЦАР ШИШМАН” №2, ет. 5

Градски транспорт: тролей 1 и 1Е. Безплатно паркиране в района на СГКК. 

карта в  Google map

Тел: 034/448625

Виж имейла...

ИНЖ. АНГЕЛ ЮРУКОВ

ОБЩИНИ С ОПРАВОМОЩЕНИ ПО ЗКИР ЛИЦА (ОЗЛ)

ОБЩИНА РАКИТОВО

гр. Ракитово , ул. „Иван Клинчаров” № 57, ет. 2,

тел. 03542/2261; 03542/2044, вътр. 220

от понеделник до петък от 08:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00

Оправомощени лица по зап. № РД-13-138/07.07.2017

Иван Георгиев Грозданов 
Винка Георгиева Шейлева
Инж. Веселка Петрова Георгиева
Захарина Ясенова Бозева
Мария Ангелова Ангелова

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

гр. Велинград 4600,  бул. „Хан Аспарух” № 35

 

 

Оправомощени лица по зап. №РД-13-197/27.07.2018

Мария Иванова Тасева
Инж. Яна Василева Савова 
Димитрина Георгиева Кондева 
Димитрина Георгиева Кондева

 

ОБЩИНА БАТАК

гр. Батак , пл. „Освобождение” № 5

Оправомощени лица по зап. № РД-13-138/07.07.2017

Гергана Джуркова тел. 0884366433
Мария Паунова тел.:0894449229
Пенка Атанасова Серафимова тел. 0886441615
Айтен Саатчъ тел. 0888998806
Михаил Миховски тел. 0895415453

Дафинка Богомилова Балинова

ОБЩИНА ПЕЩЕРА

гр. Пещера 4550

ул. „Дойранска епопея” № 17, ет. 2, стая 11

тел. 0350/62208, вътр. 130

Оправомощени лица по зап. № РД-13-308/27.12.2018

Делка Пашова – тел. 08946777709
инж. Невена  Дялкинова тел. 0898502448
Маргарита Василева Танева

ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ

гр. Септември 4490,

ул. „Александър Стамболийски” № 37 А

Оправомощени лица по зап. № РД-13-12/15.01.2019

Арх. Петко Валентинов Проданов - тел. 03561/7003
Гергана Пенчева Пенчева -  тел. 03561/7035
Антоанета Стоянова Георгиева  - тел. 03561/7032

ОБЩИНА БЕЛОВО

гр. Белово 4470

ул. „Орфей” № 4а, ет. 2, стая 12

тел. 03581/2773 вътр. 114

от понеделник до петък

от 08:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00

Оправомощени лица по зап. № РД-13-52/22.02.2019

Петя  Стойкова 
Ирина Искрова 
Любка  Хаджийска
инж. Анета Атанасова Кечева 
Иван Димитров Адов 

Атанаска Колева Вучкова

ОБЩИНА БРАЦИГОВО

Брацигово 4579, ул. „Атанас Кабов” № 6 А

Оправомощени лица по зап. № РД-13-144/13.08.2019

Жана Илиева Ягина 
Таня Георгиева Тренова 
Иванка Атанасова Кабакчиева

ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ

гр. Панагюрище 4500, пл. „20-ти Април“ №13

Оправомощени лица по зап. № РД-13-9/12.01.2021 г.

Никола Панчов Бояджиев
Николина Димитрова Иванова
Пепа Георгиева Делийска
Петър Стоянов Петров

 

 


Работно време:

от понеделник до петък от 9.00 до 17.30 ч.

Съгласно чл. 10 ал. 4 от НАРЕДБАТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ (в сила от 1.06.2008 г.), в случаите, когато в служебните помещения на звеното за административно обслужване има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

slogan bg