СГКК- ПАЗАРДЖИК

Версия за печатВерсия за печат

СГКК към АГКК

ГР. ПАЗАРДЖИК  4400

Ул.”ЦАР ШИШМАН” №2, ет. 5

ИНЖ. АНГЕЛ ЮРУКОВ

Тел: 034/444057;448625 
Факс: 034/444057 
pazardzhik@cadastre.bg

ОБЩИНИ С ОПРАВОМОЩЕНИ ПО ЗКИР ЛИЦА (ОЗЛ)

ОБЩИНА РАКИТОВО

гр. Ракитовоул. „Иван Клинчаров” № 57, ет. 2,

тел. 03542/2261; 03542/2044, вътр. 220

от понеделник до петък от 08:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00

Оправомощени лица по зап. № РД-13-138/07.07.2017

Албена Йовова Иманова

Винка Георгиева Шейлева

Инж. Веселка Петрова Георгиева

Захарина Ясенова Бозева

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

гр. Велинград 4600,  бул. „Хан Аспарух” № 35

 

 

Оправомощени лица по зап. №РД-13-197/27.07.2018

Арх. Ели Димитрова Крайчева 

Инж. Яна Василева Савова 

Димитрина Георгиева Кондева 

Сава Стоянов Шумарев

 

ОБЩИНА БАТАК

гр. Батакпл. „Освобождение” № 5

Оправомощени лица по зап. № РД-13-138/07.07.2017

Гергана Джуркова тел. 0884366433

Мария Паунова тел.:0894449229

Славка Тумбева тел. 0886441615

Айтен Саатчъ тел. 0888998806

Михаил Миховски тел. 0895415453

ОБЩИНА ПЕЩЕРА

гр. Пещера 4550

ул. „Дойранска епопея” № 17, ет. 2, стая 11

тел. 0350/62208, вътр. 130

Оправомощени лица по зап. № РД-13-308/27.12.2018

Красимира Хаджиева - тел. 0897000694

Делка Пашова – тел. 08946777709

инж. Невена  Дялкинова тел. 0898502448

Йордан  Янушев – тел. 0893532068

ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ

гр. Септември 4490,

ул. „Александър Стамболийски” № 37 А

Оправомощени лица по зап. № РД-13-12/15.01.2019

Арх. Петко Валентинов Проданов - тел. 03561/7003

Гергана Пенчева Пенчева -  тел. 03561/7035

Антоанета Стоянова Георгиева  - тел. 03561/7032

ОБЩИНА БЕЛОВО

гр. Белово 4470

ул. „Орфей” № 4а, ет. 2, стая 12

тел. 03581/2773 вътр. 114

от понеделник до петък

от 08:00 до 12:00 и от 13:00 до 17:00

Оправомощени лица по зап. № РД-13-52/22.02.2019

Петя  Стойкова 

Ирина Искрова 

Любка  Хаджийска

Местоположение

Bulgaria
42° 11' 19.6404" N, 24° 19' 58.1844" E


Работно време:

от понеделник до петък от 9.00 до 17.30 ч.

Съгласно чл. 10 ал. 4 от НАРЕДБАТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ (в сила от 1.06.2008 г.), в случаите, когато в служебните помещения на звеното за административно обслужване има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

Приемно време на:

началника на СГКК 

Вторник

14.00 - 16.30

Четвъртък 

14.00 - 16.30

СГКК за правоспособни по Закона за кадастър и имотен регистър лица 

от понеделник до петък

16.00 - 17.00

Местоположение

Javascript is required to view this map.