СГКК- КЮСТЕНДИЛ

Версия за печатВерсия за печат

СГКК към АГКК

ГР. КЮСТЕНДИЛ  2500 

ул. “Гороцветна” № 43

ИНЖ. АНТОН МЛАДЕНОВ

Тел: 078/551427 

Факс: 078/554366 
kjustendil@cadastre.bg

ОБЩИНИ С ОПРАВОМОЩЕНИ ПО ЗКИР ЛИЦА (ОЗЛ)

ОБЩИНА РИЛА

гр. Рила 2630, пл. „Възраждане“ № 1

Оправомощени лица по Зап.№:РД-13-155/15.06.2017 г.

Владимира Василева Панчова 

 

ИЗНЕСЕНИ РАБОТНИ МЕСТА (ИРМ)

ГР. ДУПНИЦА 2600 

пл. “Свобода” № 1
Тел/Факс: 0701/50270
ИВА ИВАНОВА

гр. САПАРЕВА БАНЯ

ул.„Германея” №1
тел. (0701) 256 19
ДАНИЕЛА БЕЛЧИНСКА

Местоположение

Bulgaria
42° 16' 50.5344" N, 22° 41' 11.1264" E


Работно време:

от понеделник до петък от 9.00 до 17.30 ч.

Съгласно чл. 10 ал. 4 от НАРЕДБАТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ (в сила от 1.06.2008 г.), в случаите, когато в служебните помещения на звеното за административно обслужване има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

Приемно време на:

СГКК за правоспособни по Закона за кадастър и имотен регистър лица 

от понеделник до петък

09.00 - 16.30

началника на СГКК 

от понеделник до петък

09.00 – 16.30

Местоположение

Javascript is required to view this map.