Премини към основното съдържание

СГКК към АГКК

ГР. КЮСТЕНДИЛ  2500 

ул. “Гороцветна” № 43

Градски транспорт: няма. Безплатно паркиране в района на СГКК. 

карта в  Google map

Тел: 078/551427 

Виж имейла...

ИНЖ. АНТОН МЛАДЕНОВ

ОБЩИНИ С ОПРАВОМОЩЕНИ ПО ЗКИР ЛИЦА (ОЗЛ)

ОБЩИНА РИЛА

гр. Рила 2630, пл. „Възраждане“ № 1

Оправомощени лица по Зап.№:РД-13-155/15.06.2017 г.

Александра Василева Василева - Кабзималска

Владимира Василева Панчова 

гр. САПАРЕВА БАНЯ 2650

ул.„Германея” №1
тел. (0701) 256 19

Оправомощени лица по Зап.№:РД-13-197/15.10.2019 г.

Даниела Иванова Белчинска - Димитрова 

ГР. ДУПНИЦА 2600 

пл. “Свобода” № 1
Тел/Факс: 0701/50270

Оправомощени лица по Зап.№:РД-13-164/30.08.2019 г.
 

Марин Георгиев Михалков 
Мариана Николова Крумова 
Мая Методиева Лазарова 
Михаела Василева Данаилова

ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО

гр. Кочериново, пл. „Трети Март" № 1

Оправомощени лица по Зап.№:РД-13-70-17.03.2021
 

инж. Кирил Василев Михов

Стефан Валентинов Стоянов

ОБЩИНА БОБОВ ДОЛ

гр. Бобов дол, ул. „Двадесет и седми Октомври" № 2

Оправомощени лица по РД-20-12/20.07.2023г. 

Миглена Димитрова Томова

Дияна Петрова Шопова 

 
   

 


Работно време:

от понеделник до петък от 9.00 до 17.30 ч.

Съгласно чл. 10 ал. 4 от НАРЕДБАТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ (в сила от 1.06.2008 г.), в случаите, когато в служебните помещения на звеното за административно обслужване има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

slogan bg