Премини към основното съдържание

СГКК към АГКК

ГР. КЪРДЖАЛИ  6600 

УЛ. “БЕЛОМОРСКИ” №79, ет.1

Градски транспорт: няма. Безплатно паркиране в района на СГКК. 

карта в  Google map

 

Тел: 036/161873

Виж имейла...

ИНЖ. САША ЗАФИРОВА

ОБЩИНИ С ОПРАВОМОЩЕНИ ПО ЗКИР ЛИЦА (ОЗЛ)

ОБЩИНА КИРКОВО

с. Кирково 6884

ул. „Дружба” № 1

Тел:03679/3273

Оправомощено лице по Заповед № РД-13-262 от 14.01.2017 г. 

Фердун Юсуф Юсеин

ГР.ДЖЕБЕЛ

 ул.”Илдъръм” №9, ет.ІІІ, сградата на Техническа служба на Общината 
Тел. 03632-21-16, 0896-71-67-74

Оправомощени лица по Заповед № РД-13-290 от 15.12.2017 г. 

Мутлу Икбал Хашим

Мехмед Метин Мюмюн

Гювен Наджи Сали

ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД

гр. Момчилград 6800

ул. „26-ти декември” № 12

Оправомощени лица по Заповед № РД-13-73 от 28.12.2018 г. 

Тунджар Тасим Моллахасан

Али Хасан Али

Инж. Авдие Али Юмер 

Билхан Фуат Ахмед 

Иълдъз Ахмед Топчу

Алие Ибрахим Ибрахим

Юсуф Аляетдин Налбант

Юмер Ерол Ахмед 

Мехмед Фахри Мехмед

Неше Бахри Мустафа 

Мария Здравкова Календжиева 

Мюмюне Юсуф Ахмед

 ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ

с. Черноочене 6701, ул. „Шеста” № 9

Оправомощени лица по Заповед № РД-13-223-11.12.2019  г. 

Николина Димитрова Борисова

Бюрхан Байрям Мехмед

Сафет Мюмюн Сафет

Исмет Ремзи Исмаил

Шафер Реджеб Ахмед

 


Работно време:

от понеделник до петък от 9.00 до 17.30 ч.

Съгласно чл. 10 ал. 4 от НАРЕДБАТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ (в сила от 1.06.2008 г.), в случаите, когато в служебните помещения на звеното за административно обслужване има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

slogan bg