Премини към основното съдържание

СГКК- КЪРДЖАЛИ

СГКК към АГКК

ГР. КЪРДЖАЛИ  6600 

УЛ. “БЕЛОМОРСКИ” №79, ет.1

 

ИНЖ. САША ЗАФИРОВА

 

Тел: 036/161873

kardzhali@cadastre.bg

ОБЩИНИ С ОПРАВОМОЩЕНИ ПО ЗКИР ЛИЦА (ОЗЛ)

ОБЩИНА КИРКОВО

с. Кирково 6884

ул. „Дружба” № 1

Тел:03679/3273

Оправомощено лице по Заповед № РД-13-262 от 14.01.2017 г. 
Фердун Юсуф Юсеин

ГР.ДЖЕБЕЛ

 ул.”Илдъръм” №9, ет.ІІІ, сградата на Техническа служба на Общината 
Тел. 03632-21-16, 0896-71-67-74

Оправомощени лица по Заповед № РД-13-290 от 15.12.2017 г. 

Мутлу Икбал Хашим

Леман Бирол Ахмед

Мехмед Метин Мюмюн

Надежда Руменова Георгиева

Гювен Наджи Сали

ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД

гр. Момчилград 6800

ул. „26-ти декември” № 12

Оправомощени лица по Заповед № РД-13-73 от 28.12.2018 г. 

Тунджар Тасим Моллахасан

Али Хасан Али

Инж. Авдие Али Юмер 

Билхан Фуат Ахмед 

Октай Фети Хасан

Иълдъз Ахмед Топчу

 ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ

с. Черноочене 6701, ул. „Шеста” № 9

Оправомощени лица по Заповед № РД-13-223-11.12.2019  г. 

Николина Димитрова Борисова

Бюрхан Байрям Мехмед

Сафет Мюмюн Сафет

 


Работно време:

от понеделник до петък от 9.00 до 17.30 ч.

Съгласно чл. 10 ал. 4 от НАРЕДБАТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ (в сила от 1.06.2008 г.), в случаите, когато в служебните помещения на звеното за административно обслужване има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

Приемно време на:

СГКК за правоспособни по Закона за кадастър и имотен регистър лица 

вторник и четвъртък

13.00 – 15.00

 началника на СГКК 

понеделник и петък

13.00 – 15.00

slogan bg