Премини към основното съдържание

СГКК- ГАБРОВО

 

СГКК към АГКК

Изнесени  работни места (ИРМ)

ГР. ГАБРОВО  5300 

Пл. “ВЪЗРАЖДАНЕ” №5, ет.4

ИД НАЧАЛНИК

ИНЖ. САВИНА САВЧЕВА

Тел: 066801644

gabrovo@cadastre.bg

ГР. СЕВЛИЕВО 5400
пл”Свобода” № 1
Тел: 0675/80591

ГР. ДРЯНОВО 5370
ул. “Стефан Стамболов” №32

ГР. ТРЯВНА  5350

четвъртък от 8.30 до 12.30 часа

стая №106, в сградата на община Трявна

 


Работно време:

от понеделник до петък от 9.00 до 17.30 ч.

Съгласно чл. 10 ал. 4 от НАРЕДБАТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ (в сила от 1.06.2008 г.), в случаите, когато в служебните помещения на звеното за административно обслужване има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време. 

Приемно време на:

СГКК за правоспособни по Закона за кадастър и имотен регистър лица 

от понеделник до петък

09.00 - 17.00

началника на СГКК 

вторник

14.00 - 16.00

четвъртък

14.00 - 16.00

slogan bg