Премини към основното съдържание

 

СГКК към АГКК

ГР. ГАБРОВО  5300 

Пл. “ВЪЗРАЖДАНЕ” №5, ет.4

Градски транспорт: автобуси №№ 1, 2, 6. Платено паркиране в района на СГКК.

карта в  Google map

Тел: 066/801644

Виж имейла...

ИНЖ. САВИНА САВЧЕВА

ОБЩИНИ С ОПРАВОМОЩЕНИ ПО ЗКИР ЛИЦА (ОЗЛ)

ОБЩИНА ТРЯВНА

гр. Трявна, ул. „Ангел Кънчев” № 21

Оправомощени лица по Зап.№: РД-13-28-29.01.2020.

Калина Николова Казакова

Ана Антонова Антонова

Албена Ценкова Конакчиева

ОБЩИНА ДРЯНОВО

гр. Дряново, ул. Бачо Киро № 19

Оправомощени лица по Зап.№:РД-13-206/10.12.2020 г

инж. Даниела Тодорова Денева 

Александра Тодорова Митева 

Йосиф Пламенов Христов

ИЗНЕСЕНИ  РАБОТНИ МЕСТА (ИРМ)

ГР. СЕВЛИЕВО 5400

пл”Свобода” № 1

от вторник до петък - 8-12 и 13-17 часа

Тел: 0675/80591

 

 


Работно време:

от понеделник до петък от 9.00 до 17.30 ч.

Съгласно чл. 10 ал. 4 от НАРЕДБАТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ (в сила от 1.06.2008 г.), в случаите, когато в служебните помещения на звеното за административно обслужване има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време. 

slogan bg