СГКК- ДОБРИЧ

Версия за печатВерсия за печат

 

СГКК към АГКК

ГР. ДОБРИЧ  9300

Бул. “ДОБРУДЖА” №28, ет.3

ИНЖ. ВЕСЕЛИН АТАНАСОВ

Тел: 058601278 

dobrich@cadastre.bg

ОБЩИНИ С ОПРАВОМОЩЕНИ ПО ЗКИР ЛИЦА (ОЗЛ)

ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

гр. Тервел 9450, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” № 8

Приемно време: 

8.00 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.00 ч.

Телефон: 57512 215

Оправомощено лице по Заповед № РД-13-158/22.08.2019 г. 

Виолета Йорданова Димитрова

Гинка Николова Колева

ОБЩИНА ШАБЛА

гр.Шабла, ул. „Равно поле“ № 35

Оправомощено лице по Заповед № РД-13-232-17.12.2019 г. 

Ваня Кръстева Пенова 

Тодор Георгиев Жечев

Дора Великова Иванова

ИЗНЕСЕНИ РАБОТНИ МЕСТА (ИРМ)

ГР. БАЛЧИК 9600

пл.”21-ви септември” № 6
Тел/Факс: 0579/72317

ГР. ШАБЛА 9680
ул.”Равно поле” № 35
Тел: 0574/34530 вътр.113

ГР. КАВАРНА 9650
ул.”Добротица” № 26
Тел: 0570/82110

 

Местоположение

Bulgaria
43° 34' 24.1464" N, 27° 49' 45.3432" E


Работно време:

от понеделник до петък от 9.00 до 17.30 ч.

Съгласно чл. 10 ал. 4 от НАРЕДБАТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ (в сила от 1.06.2008 г.), в случаите, когато в служебните помещения на звеното за административно обслужване има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.

Приемно време на:

СГКК за правоспособни по Закона за кадастър и имотен регистър лица 

от понеделник до петък

14.00 - 16.30

началника на СГКК 

вторник и четвъртък

10.00 – 12.00

Местоположение

Javascript is required to view this map.