Премини към основното съдържание

Адресът за официална кореспонденция е този в гр.Бургас

СГКК към АГКК

ГР. БУРГАС 8000 

ИНЖ. СВЕТЛА КУТЛЕВА 

 Бул. “Стефан Стамболов” №120,ет.1

Градски транспорт:

Автобуси № 3, 6, 15, Б1, Б2, Б11, Б12, Тролей Т1. Платено паркиране в района на СГКК.. 

карта в  Google map
 

Деловодство

Тел. 056/813518 

Виж имейла...

 

ОБЩИНИ С ОПРАВОМОЩЕНИ ПО ЗКИР ЛИЦА (ОЗЛ)

ГР. НЕСЕБЪР

ул.” Еделвайс” № 11/базар „Лъки”/ 
тел.: 0893505193
работно време: 
понеделник, сряда и четвъртък
8.30 – 12.00/13.00-16.00 ч. 

Оправомощени лица по Зап.№: РД-13-139/06.08.2019 г.

Живко Златомиров Стойчев 

ГР. ЦАРЕВО  8260

ул. „Хан Аспарух“ № 36, второ полуниво, в ляво. 

Работно време:

вторник, сряда и петък
8,00 -12,00 ч. / 13,00 – 17,00 ч.

тел.: 0590 5 50 36; 0884 321 524

Оправомощени лица по Зап.№: РД-13-155/21.08.2019 г.

Светла Иванова Грозева

ГР. МАЛКО ТЪРНОВО 8162 

ул. "Малкотърновска комуна" № 3

тел.: 0595 23034

факс: 0595 23128

Работно време: вторник и сряда от 13 до 17 ч.

Оправомощени лица по Зап.№: РД-13-153/20.08.2019 г.

Петя Йорданова Станева

Мариана Кирилова Николова

ГР. ПОМОРИЕ 8200

ул. „Солна” № 5, На гише 4

От понеделник до петък

От 08,30 до 12,30

Телефон 0596 2 25 75

Оправомощени лица по Зап.№: РД-13-194/08.10.2019 г.

Християна Андреева Панова

Диана Желева Георгиева 

Таня Калинова Желева

Димитър Ненчев Неделчев

ОБЩИНА КАМЕНО

гр. Камено, ул. „Освобождение“ 101

Оправомощени лица по Зап.№: РД-13-40-20.02.2020 г.

Татяна Михайлова Цонкова

арх. Димана Димитрова Жекова

Розалия Данаилова Бобева

Галина Минчева Тодорова

Тонка Иванова Пехливанова

инж. Петър Веселинов Войнов

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ

гр. Сунгурларе, ул. Георги Димитров №10

Оправомощени лица по Зап.№: РД-13-85-08.05.2020 г.

Гергана Йорданова Желязкова 

Тодор Костадинов Кенов

Виолета Йорданова Андреева 

Гюнер Расим Алимолла 

Надежда Йорданова Берданкова 

ОБЩИНА СОЗОПОЛ

гр. Созопол 8130, пл. ,,Хан Крум“ № 2

Оправомощени лица по Зап.№: РД-13-167-14.10.2020 г.

инж. Иванка Николова Хльостарова

Йордан Георгиев Петков 
Адриана Иванова Попова 
Татяна Христова Кирякова 
Венелина Атанасова Калова 

ОБЩИНА КАРНОБАТ

гр. Карнобат, бул. „България" №12

Оправомощени лица по Зап.№: РД-20-7/23.04.2021 г.

Румяна Стоянова Илиева

Диана Георгиева Минкова 

 

ОБЩИНА РУЕН

Оправомощени лица по Зап.№: РД-20-22/11.04.2022г.

Айше Хюсеин Тахирова

Исмаил Мехмедали Исмаил

 

ИЗНЕСЕНИ РАБОТНИ МЕСТА (ИРМ)

ГР. ПРИМОРСКО - ИРМ

ул. „Трети март” № 56 /сградата на  общ. Приморско/, ет. 1
тел.: 0550/31044      
работно време: всеки четвъртък

8,30-12,30 и 13,00-16,30

Инж. Александър Дечев

 

 

 


Работно време:

от понеделник до петък от 9.00 до 17.30 ч.

Съгласно чл. 10 ал. 4 от НАРЕДБАТА ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ (в сила от 1.06.2008 г.), в случаите, когато в служебните помещения на звеното за административно обслужване има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време

slogan bg