Премини към основното съдържание

Адрес: гр. София, п.к. 1618,

ул. "Мусала" 1

ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ - вход от ул. "Белмекен"

БУЛСТАТ/ЕИК/: 130362903
Банкова сметка

e-mail: Виж имейла...

тел. 02/8188345

Контакти - Регионални офиси - за справки по КККР

Геокартфонд (Геодезически архив) - тел.: 02/818 83 22

e-mail: Виж имейла...

Регистър на правоспособни лица 
тел.02/ 8188305,

e-mail: Виж имейла...

Работно време:

Понеделник - Петък: 9:00-17:30

slogan bg