Обяви по процедури на кадастрална карта и кадастрални регистри

В ДВ, бр. 68 от 22.08.2017 г. - обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК за за одобряване на КККР

 

 

В ДВ, бр. 68 от 22.08.2017 г.

Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-32 от 29.06.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Александрово, община Търговище, област Търговище;

Заповед № РД-18-33 от 29.06.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бистра, община Търговище, област Търговище;

В ДВ, бр. 68 от 22.08.2017 г. - обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на КККР

 

 

В ДВ, бр. 68 от 22.08.2017 г.

Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-16-6 от 20.07.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на КККР на урбанизираните територии в землищата на с. Беглеж, с. Бохот, с. Брестовец, с. Горталово, с. Дисевица, с. Кър­тожабене, с. Къшин, с. Ласкар, с. Николаево, с. Ралево, с. Тодорово, с. Търнене и с. Ясен, община Плевен, област Плевен;

ДВ, бр. 63 от 04.08.2017 г. Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

 

 

ДВ, бр. 63 от 04.08.2017 г.

Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

- Заповед № РД-18-65/30.06.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на гр. Антоново, общ. Антоново, обл. Търговище;

- Заповед № РД-18-67/30.06.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Банковец, общ. Антоново, обл. Търговище;

Обнародвани са заповеди за одобряване на изпълнителния директор на АГКК, както следва....

 

 

ДВ, бр. 60 от 25.07.2017 г.

Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

- Заповед № РД-18-50/30.06.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Мокрище, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик;

- Заповед № РД-18-51/30.06.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Паталеница, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик;