Заповед № РД-16-1 от 30.01.2018 г. – за открито производство по създаване на КККР за територията в строителните граници на с. Падала, общ. Рила, област Кюстендил.

Версия за печатВерсия за печат

 

 

В ДВ, бр. 14 от 13.02.2018 г.

Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-16-1 от 30.01.2018 г. – за открито производство по създаване на КККР за територията в строителните граници на с. Падала, общ. Рила, област Кюстендил.