В ДВ, бр. 99 от 12.12.2017 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Версия за печатВерсия за печат

В ДВ, бр. 99 от 12.12.2017 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

-       Заповед № РД-18-713 от 17.11.2017 – за одобряване на КККР за поземлен имот с идентификатор 61813.762.336, гр. Разлог, община Разлог, област Благоеград;

-       Заповед № РД-18-714 от 17.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Миндя, община Велико Търново, област Велико Търново;

-       Заповед № РД-18-715 от 17.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Присово, община Велико Търново, област Велико Търново;

-       Заповед № РД-18-716 от 17.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бърля, община Годеч, област София;

-       Заповед № РД-18-717 от 17.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Мургаш, община Годеч, област София;

-       Заповед № РД-18-718 от 17.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Смолча, община Годеч, област София;

-       Заповед № РД-18-719 от 17.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Туден, община Годеч, област София;

-       Заповед № РД-18-720 от 17.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Илийско, община Джебел, област Кърджали;

-       Заповед № РД-18-721 от 17.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Сърнево, община Раднево, област Стара Загора;

-       Заповед № РД-18-722 от 17.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Рибник, община Петрич, област Благоевград;

-       Заповед № РД-18-723 от 17.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Неделково, община Трън, област Перник;

-       Заповед № РД-18-724 от 17.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Шипковица, община Трън, област Перник;

-       Заповед № РД-18-725 от 17.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Берковски, община Попово, област Търговище;

-       Заповед № РД-18-726 от 17.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бракница, община Попово, област Търговище;

-  Заповед № РД-18-727 от 17.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Дриново, община Попово, област Търговище.

Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник”.