В ДВ, бр. 97 от 05.12.2017 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Версия за печатВерсия за печат

В ДВ, бр. 97 от 05.12.2017 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

-       Заповед № РД-18-634 от 8.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Конево, община Кърджали, област Кърджали;

-       Заповед № РД-18-635 от 8.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Стражевци, община Кърджали, област Кърджали;

-       Заповед № РД-18-636 от 8.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Страхил войвода, община Кърджали, област Кърджали;

-       Заповед № РД-18-637 от 8.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Широко поле, община Кърджали, област Кърджали;

-       Заповед № РД-18-638 от 8.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Чифлик, община Кърджали, област Кърджали;

-       Заповед № РД-18-639 от 8.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Горно Спанчево, община Сандански, област Благоевград;

-       Заповед № РД-18-640 от 8.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Беброво, община Елена, област Велико Търново;

-       Заповед № РД-18-641 от 8.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Дрента, община Елена, област Велико Търново;

-       Заповед № РД-18-642 от 8.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Майско, община Елена, област Велико Търново;

-       Заповед № РД-18-643 от 8.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Средни колиби, община Елена, област Велико Търново;

-       Заповед № РД-18-644 от 8.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Тодювци, община Елена, област Велико Търново;

-       Заповед № РД-18-645 от 8.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Чакали, община Елена, област Велико Търново;

-       Заповед № РД-18-646 от 10.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Генерал Колево, община Добрич - селска, област Добрич;

-       Заповед № РД-18-647 от 10.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Мендово, община Петрич, област Благоевград;

-       Заповед № РД-18-648 от 10.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Право бърдо, община Петрич, област Благоевград;

-       Заповед № РД-18-649 от 10.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Първомай, община Петрич, област Благоевград;

-       Заповед № РД-18-650 от 10.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Чурилово, община Петрич, област Благоевград;

-       Заповед № РД-18-651 от 10.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Беляковец, община Велико Търново, област Велико Търново;

-       Заповед № РД-18-652 от 10.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Буковец, община Велико Търново, област Велико Търново;

-       Заповед № РД-18-653 от 10.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Водолей, община Велико Търново, област Велико Търново;

-       Заповед № РД-18-654 от 10.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Пчелище, община Велико Търново, област Велико Търново;

-       Заповед № РД-18-655 от 10.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Долец, община Попово, област Търговище;

-       Заповед № РД-18-656 от 10.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Конак, община Попово, област Търговище;

-       Заповед № РД-18-657 от 10.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Садина, община Попово, област Търговище;

-       Заповед № РД-18-658 от 10.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Цар Асен, община Попово, област Търговище;

-       Заповед № РД-18-659 от 10.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Церовище, община Омуртаг, област Търговище;

-       Заповед № РД-18-660 от 10.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Чернокапци, община Омуртаг, област Търговище;

-       Заповед № РД-18-661 от 10.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Буйновци, община Елена, област Велико Търново;

-       Заповед № РД-18-662 от 10.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Илаков рът, община Елена, област Велико Търново;

-       Заповед № РД-18-663 от 10.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Малка Верея, община Стара Загора, област Стара Загора;

-       Заповед № РД-18-664 от 10.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Рисиманово, община Раднево, област Стара Загора;

-       Заповед № РД-18-665 от 10.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Албанци, община Джебел, област Кърджали;

-       Заповед № РД-18-666 от 10.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Орех, община Крумовград, област Кърджали;

-       Заповед № РД-18-667 от 10.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Хотница, община Велико Търново, област Велико Търново.

Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник”.