В ДВ, бр. 96 от 01.12.2017 г. са обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Версия за печатВерсия за печат

 

 

В ДВ, бр. 96 от 01.12.2017 г.

Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-602 от 01.11.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ветринци, община Велико Търново, област Велико Търново;

Заповед № РД-18-603 от 01.11.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Вонеща вода, община Велико Търново, област Велико Търново;

Заповед № РД-18-604 от 01.11.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Леденик, община Велико Търново, област Велико Търново;

Заповед № РД-18-605 от 01.11.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Плаково, община Велико Търново, област Велико Търново;

Заповед № РД-18-606 от 01.11.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Обител, община Омуртаг, област Търговище;

Заповед № РД-18-607 от 01.11.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Джигурово, община Сандански, област Благоевград;

Заповед № РД-18-608 от 01.11.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ласкарево, община Сандански, област Благоевград;

Заповед № РД-18-609 от 01.11.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Кукурахцево, община Петрич, област Благоевград;

Заповед № РД-18-610 от 01.11.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Багрилци, община Крумовград, област Кърджали;

Заповед № РД-18-611 от 01.11.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Челник, община „Тунджа“, област Ямбол;

Заповед № РД-18-612 от 03.11.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Зараево, община Попово, област Търговище;

Заповед № РД-18-613 от 03.11.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ковачевец, община Попово, област Търговище;

Заповед № РД-18-614 от 03.11.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Змейно, община Омуртаг, област Търговище;

Заповед № РД-18-615 от 03.11.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Маца, община Раднево, област Стара Загора;

Заповед № РД-18-616 от 03.11.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Полски Градец, община Раднево, област Стара Загора;

Заповед № РД-18-617 от 03.11.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Голямо Асеново, община Димитровград, област Хасково;

Заповед № РД-18-618 от 03.11.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Коларово, община Петрич, област Димитровград;

Заповед № РД-18-619 от 03.11.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Балван, община Велико Търново, област Велико Търново;

Заповед № РД-18-620 от 03.11.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Каменари, община Елена, област Велико Търново;

Заповед № РД-18-621 от 03.11.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Пшеничево, община Стара Загора, област Стара Загора;

Заповед № РД-18-622 от 03.11.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Яново, община Сандански, област Благоевград;

Заповед № РД-18-623 от 03.11.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Глухар, община Кърджали, област Кърджали;

Заповед № РД-18-624 от 03.11.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Гняздово, община Кърджали, област Кърджали;

Заповед № РД-18-625 от 03.11.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Жинзифово, община Кърджали, област Кърджали;

Заповед № РД-18-626 от 03.11.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Калинка, община Кърджали, област Кърджали;

Заповед № РД-18-627 от 03.11.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Мургово, община Кърджали, област Кърджали;

Заповед № РД-18-628 от 03.11.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Островица, община Кърджали, област Кърджали;

Заповед № РД-18-629 от 03.11.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Севдалина, община Кърджали, област Кърджали;

Заповед № РД-18-630 от 03.11.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Седловина, община Кърджали, област Кърджали;

Заповед № РД-18-631 от 03.11.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Снежинка, община Кърджали, област Кърджали;

Заповед № РД-18-632 от 03.11.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ходжовци, община Кърджали, област Кърджали;

Заповед № РД-18-633 от 03.11.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Яребица, община Кърджали, област Кърджали.

Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник”.