В ДВ, бр. 93 от 09.11.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Версия за печатВерсия за печат

 

 

В ДВ, бр. 93 от 09.11.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-1669 от 09.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Баничан, община Гоце Делчев, област Благоевград;

Заповед № РД-18-1670 от 09.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Борово, община Гоце Делчев, област Благоевград;

Заповед № РД-18-1671 от 09.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Буково, община Гоце Делчев, област Благоевград;

Заповед № РД-18-1672 от 09.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Господинци, община Гоце Делчев, област Благоевград;

Заповед № РД-18-1673 от 09.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Корница, община Гоце Делчев, област Благоевград;

Заповед № РД-18-1674 от 09.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Каранци, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново;

Заповед № РД-18-1675 от 09.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Павел, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново;

Заповед № РД-18-1676 от 10.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бистренци, община Бяла, област Русе;

Заповед № РД-18-1677 от 10.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Босилковци, община Бяла, област Русе;

Заповед № РД-18-1678 от 10.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Лом Черковна, община Бяла, област Русе;

Заповед № РД-18-1679 от 10.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Везенково, община Сунгурларе, област Бургас;

Заповед № РД-18-1680 от 10.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Велислав, община Сунгурларе, област Бургас;

Заповед № РД-18-1681 от 10.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Горово, община Сунгурларе, област Бургас;

Заповед № РД-18-1682 от 10.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Дъбовица, община Сунгурларе, област Бургас;

Заповед № РД-18-1683 от 10.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Камчия, община Сунгурларе, област Бургас;

Заповед № РД-18-1684 от 10.10.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Пчелин, община Сунгурларе, област Бургас.

Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник”.