В ДВ, бр. 6 от 16.01.2018 г. са обнародвани са заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Версия за печатВерсия за печат

 

 

В ДВ, бр. 6 от 16.01.2018 г.

Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-872 от 08.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Слишовци, община Трън, област Перник;

Заповед № РД-18-873 от 08.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Звезда, общ. Попово, област Търговище;

Заповед № РД-18-874 от 08.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Осиково, община Попово, област Търговище;

Заповед № РД-18-875 от 08.12.2017 г.  – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Паламарца, община Попово, област Търговище;

Заповед № РД-18-876 от 08.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Посабина, община Попово, област Търговище;

Заповед № РД-18-877 от 08.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Светлен, община Попово, област Търговище;

Заповед № РД-18-878 от 08.12.2017 г.  – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Градини, община Генерал Тошево, област Добрич;

Заповед № РД-18-879 от 08.12.2017 г.  – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището с. Кардам, община Генерал Тошево, област Добрич;

Заповед № РД-18-880 от 08.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Краище, община Генерал Тошево, област Добрич;

Заповед № РД-18-881 от 08.12.2017 г.  – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Лозница, община Генерал Тошево, област Добрич;

Заповед № РД-18-882 от 08.12.2017 г.  – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с . Росен, община Генерал Тошево, област Добрич;

Заповед № РД-18-883 от 08.12.2017 г.  – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Чернооково, община Генерал Тошево, област Добрич;

Заповед № РД-18-884 от 12.12.2017 г.  – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Дълбоки, община Стара Загора, област Стара Загора;

Заповед № РД-18-885 от 12.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Елхово, община Стара Загора, област Стара Загора;

Заповед № РД-18-886 от 12.12.2017 г.  – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Козаревец, община Стара Загора, област Стара Загора;

Заповед № РД-18-887 от 12.12.2017 г.  – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ковач, община Раднево, област Стара Загора;

 

 

Заповед № РД-18-888 от 12.12.2017 г.  – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с с. Малко Кадиево, община Стара Загора, област Стара Загора;

Заповед № РД-18-889 от 12.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Пряпорец, община Стара Загора, област Стара Загора;

Заповед № РД-18-890 от 12.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Подслон, община Стара Загора, област Стара Загора;

Заповед № РД-18-891 от 12.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Хан Аспарухово, община Стара Загора, област Стара Загора;

Заповед № РД-18-892 от 12.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Долище, община Кърджали, област Кърджали;

Заповед № РД-18-893 от 12.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Скална глава, община Кърджали, област Кърджали;

Заповед № РД-18-894 от 12.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Срединка, община Кърджали, област Кърджали;

 Заповед № РД-18-895 от 12.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Старо място, община Кърджали, област Кърджали;

Заповед № РД-18-896 от 12.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Тополчане, община Кърджали, област Кърджали;

Заповед № РД-18-897 от 12.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Три могили, община Кърджали, област Кърджали;

Заповед № РД-18-898 от 13.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Голям манастир, община „Тунджа”, област Ямбол;

Заповед № РД-18-899 от 13.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Крумово, община „Тунджа”, област Ямбол;

Заповед № РД-18-900 от 13.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Комщица, община Годеч, област София;

Заповед № РД-18-901 от 13.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Шума, община Годеч, област София;

Заповед № РД-18-902 от 13.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Сипей, община Кърджали, област Кърджали;

Заповед № РД-18-903 от 13.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Царевец, община Кърджали, област Кърджали;

Заповед № РД-18-904 от 13.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Чилик, община Кърджали, област Кърджали;

Заповед № РД-18-905 от 13.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Черна скала, община Кърджали, област Кърджали;

Заповед № РД-18-906 от 13.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Черньовци, община Кърджали, област Кърджали;

Заповед № РД-18-907 от 13.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ботево, община Аксаково, област Варна;

Заповед № РД-18-908 от 13.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на гр. Игнатиево, община Аксаково, област Варна;

Заповед № РД-18-909 от 13.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Крумово, община Аксаково, област Варна;

Заповед № РД-18-910 от 13.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Любен Каравелово, община Аксаково, област Варна;

Заповед № РД-18-911 от 13.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Орешак, община Аксаково, област Варна;

Заповед № РД-18-912 от 13.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Слънчево, община Аксаково, област Варна;

Заповед № РД-18-913 от 13.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Писарево, община Горна Оряховица, област Велико Търново;

Заповед № РД-18-914 от 13.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Поликраище, община Горна Оряховица, област Велико Търново;

Заповед № РД-18-915 от 13.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Правда, община Горна Оряховица, област Велико Търново;

Заповед № РД-18-916 от 13.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Стрелец, община Горна Оряховица, област Велико Търново;

Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник”.