В ДВ, бр. 42 от 22.05.2018 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Версия за печатВерсия за печат

В ДВ, бр. 42 от 22.05.2018 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

-      Заповед № РД-18-968 от 18.4.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Межден, община Дулово, област Силистра;

-      Заповед № РД-18-969 от 18.4.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Овен, община Дулово, област Силистра;

-      Заповед № РД-18-970 от 18.4.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Окорш, община Дулово, област Силистра;

-      Заповед № РД-18-971 от 18.4.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Орешене, община Дулово, област Силистра;

-      Заповед № РД-18-972 от 18.4.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Паисиево, община Дулово, област Силистра;

-      Заповед № РД-18-973 от 18.4.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Полковник Таслаково, община Дулово, област Силистра;

-      Заповед № РД-18-974 от 18.4.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Поройно, община Дулово, област Силистра;

-      Заповед № РД-18-975 от 18.4.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Правда, община Дулово, област Силистра;

-      Заповед № РД-18-976 от 18.4.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Прохлада, община Дулово, област Силистра;

-      Заповед № РД-18-977 от 18.4.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Раздел, община Дулово, област Силистра;

-      Заповед № РД-18-978 от 18.4.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Руйно, община Дулово, област Силистра;

-      Заповед № РД-18-979 от 18.4.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Секулово, община Дулово, област Силистра;

-      Заповед № РД-18-980 от 18.4.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Скала, община Дулово, област Силистра;

-      Заповед № РД-18-981 от 18.4.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Чернолик, община Дулово, област Силистра;

-      Заповед № РД-18-982 от 18.4.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Яребица, община Дулово, област Силистра;

-      Заповед № РД-18-983 от 20.4.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Владимирово, община Бойчиновци, област Монтана;

-      Заповед № РД-18-984 от 20.4.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Громшин, община Бойчиновци, област Монтана;

-      Заповед № РД-18-985 от 20.4.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Лехчево, община Бойчиновци, област Монтана;

-      Заповед № РД-18-986 от 20.4.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Мадан, община Бойчиновци, област Монтана;

-      Заповед № РД-18-987 от 20.4.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Мърчево, община Бойчиновци, област Монтана;

-      Заповед № РД-18-988 от 20.4.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Охрид, община Бойчиновци, област Монтана;

-      Заповед № РД-18-989 от 20.4.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Портитовци, община Бойчиновци, област Монтана;

-      Заповед № РД-18-990 от 24.4.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Баланово, община Дупница, област Кюстендил;

-      Заповед № РД-18-991 от 24.4.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Блатино, община Дупница, област Кюстендил;

-      Заповед № РД-18-992 от 24.4.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Грамаде, община Дупница, област Кюстендил;

-      Заповед № РД-18-993 от 24.4.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Делян, община Дупница, област Кюстендил;

-      Заповед № РД-18-994 от 24.4.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Джерман, община Дупница, област Кюстендил;

-      Заповед № РД-18-995 от 24.4.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Дяково, община Дупница, област Кюстендил;

-      Заповед № РД-18-996 от 24.4.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Крайни дол, община Дупница, област Кюстендил;

-      Заповед № РД-18-997 от 24.4.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Кременик, община Дупница, област Кюстендил;

-      Заповед № РД-18-998 от 24.4.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Палатово, община Дупница, област Кюстендил;

-      Заповед № РД-18-999 от 24.4.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Тополница, община Дупница, област Кюстендил;

-      Заповед № РД-18-1000 от 24.4.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бели брег, община Бойчиновци, област Монтана;

-      Заповед № РД-18-1001 от 24.4.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бели брод, община Бойчиновци, област Монтана;

-      Заповед № РД-18-1002 от 24.4.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ерден, община Бойчиновци, област Монтана;

-      Заповед № РД-18-1003 от 24.4.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Кобиляк, община Бойчиновци, област Монтана;

-      Заповед № РД-18-1004 от 24.4.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Палилула, община Бойчиновци, област Монтана;

-      Заповед № РД-18-1005 от 24.4.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Лимец (територията на махала Съдиево), община Крумовград, област Кърджали;

-      Заповед № РД-18-1006 от 24.4.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Жабляно, община Земен, област Перник;

-      Заповед № РД-18-1007 от 24.4.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Калотинци, община Земен, област Перник;

-      Заповед № РД-18-1008 от 26.4.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на гр. Брусарци, община Брусарци, област Монтана;

-      Заповед № РД-18-1009 от 26.4.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Буковец, община Брусарци, област Монтана;

-      Заповед № РД-18-1010 от 26.4.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Василовци, община Брусарци, област Монтана;

-      Заповед № РД-18-1011 от 26.4.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Дондуково, община Брусарци, област Монтана;

-      Заповед № РД-18-1012 от 26.4.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Дъбова махала, община Брусарци, област Монтана;

-      Заповед № РД-18-1013 от 26.4.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Киселево, община Брусарци, област Монтана;

-      Заповед № РД-18-1014 от 26.4.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Княжева махала, община Брусарци, област Монтана;

-      Заповед № РД-18-1015 от 26.4.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Крива бара, община Брусарци, област Монтана;

-      Заповед № РД-18-1016 от 26.4.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Одоровци, община Брусарци, област Монтана;

-      Заповед № РД-18-1017 от 26.4.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Смирненски, община Брусарци, област Монтана.

Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник”.