В ДВ, бр. 4 от 09.01.2018 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Версия за печатВерсия за печат

В ДВ, бр. 4 от 09.01.2018 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

-       Заповед № РД-18-834 от 6.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Дрангово, община Петрич, област Благоевград;

-       Заповед № РД-18-835 от 6.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград;

-       Заповед № РД-18-836 от 6.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Главатарци, община Кърджали, област Кърджали;

-       Заповед № РД-18-837 от 6.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Панчево, община Кърджали, област Кърджали;

-       Заповед № РД-18-838 от 6.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Пепелище, община Кърджали, област Кърджали;

-       Заповед № РД-18-839 от 6.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Пеньово, община Кърджали, област Кърджали;

-       Заповед № РД-18-840 от 6.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Петлино, община Кърджали, област Кърджали;

-       Заповед № РД-18-841 от 6.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Пъдарци, община Кърджали, област Кърджали;

-       Заповед № РД-18-842 от 6.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Ридово, община Кърджали, област Кърджали;

-       Заповед № РД-18-843 от 6.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Рудина, община Кърджали, област Кърджали;

-       Заповед № РД-18-844 от 7.12.2017 г. – за одобряване на КККР за за поземлен имот с идентификатор 68134.1600.633; самостоятелни обекти в сграда с идентификатори 68134.1600.628.2.30, 68134.1600.628.1.53 и 68134.1600.628.1.43, гр. София, район „Студентски”, Столична община, област София (столица);

-       Заповед № РД-18-845 от 7.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Кобиляне, община Кърджали, област Кърджали;

-       Заповед № РД-18-846 от 7.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Ненково, община Кърджали, област Кърджали;

-       Заповед № РД-18-847 от 7.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Сестринско, община Кърджали, област Кърджали;

-       Заповед № РД-18-848 от 7.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Никюп, община Велико Търново, област Велико Търново;

-       Заповед № РД-18-849 от 7.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Русаля, община Велико Търново, област Велико Търново;

-       Заповед № РД-18-850 от 7.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Арнаутито, община Стара Загора, област Стара Загора;

-       Заповед № РД-18-851 от 7.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Загоре, община Стара Загора, област Стара Загора;

-       Заповед № РД-18-852 от 7.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Калояновец, община Стара Загора, област Стара Загора;

-       Заповед № РД-18-853 от 7.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Ковачево , община Раднево, област Стара Загора;

-       Заповед № РД-18-854 от 7.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Маджерито, община Стара Загора, област Стара Загора;

-       Заповед № РД-18-855 от 7.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Памукчии, община Стара Загора, област Стара Загора;

-       Заповед № РД-18-856 от 8.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Ценово, община Чирпан, област Стара Загора;

-       Заповед № РД-18-857 от 8.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Поляново, община Харманли, област Хасково;

-       Заповед № РД-18-858 от 8.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Церова кория, община Велико Търново, област Велико Търново;

-       Заповед № РД-18-859 от 8.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Шереметя, община Велико Търново, област Велико Търново;

-       Заповед № РД-18-860 от 8.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Горски горен Тръмбеш, община Горна Оряховица, област Велико Търново;

-       Заповед № РД-18-861 от 8.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  гр. Долна Оряховица, община Горна Оряховица, област Велико Търново;

-       Заповед № РД-18-862 от 8.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Драганово, община Горна Оряховица, област Велико Търново;

-       Заповед № РД-18-863 от 8.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Крушето, община Горна Оряховица, област Велико Търново;

-       Заповед № РД-18-864 от 8.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Паисий, община Горна Оряховица, област Велико Търново;

-       Заповед № РД-18-865 от 8.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Янтра, община Горна Оряховица, област Велико Търново;

-       Заповед № РД-18-866 от 8.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Водица, община Аксаково, област Варна;

-       Заповед № РД-18-867 от 8.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Засмяно, община Аксаково, област Варна;

-       Заповед № РД-18-868 от 8.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Изворско, община Аксаково, област Варна;

-       Заповед № РД-18-869 от 8.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Климентово, община Аксаково, област Варна;

-       Заповед № РД-18-870 от 8.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Новаково, община Аксаково, област Варна;

-       Заповед № РД-18-871 от 8.12.2017 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Радево, община Аксаково, област Варна;

Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник”.