В ДВ, бр. 3 от 05.01.2018 г. са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти землищата на гр. Сухиндол, общ. Сухиндол и гр. Елена, общ. Елена

Версия за печатВерсия за печат

 

 

В ДВ, бр. 3 от 05.01.2018 г.

 

 

СГККВелико Търново съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти землищата на гр. Сухиндол, общ. Сухиндол и гр. Елена, общ. Елена, които са в службата по геодезия, картография и кадастър.

В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” (до 05.02.2018 г. вкл.) заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред службата по геодезия, картография и кадастър.