В ДВ, бр. 14 от 13.02.2018 г. са обнародвани са заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Версия за печатВерсия за печат

 

 

В ДВ, бр. 14 от 13.02.2018 г.

Обнародвани са заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-121 от 19.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Караисен, община Павликени, област Велико Търново;

Заповед № РД-18-122 от 19.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бакьово, общ. Своге, област София;

Заповед № РД-18-123 от 19.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бов, общ. Своге, област София;

Заповед № РД-18-124 от 19.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Еленов дол, общ. Своге, област София;

Заповед № РД-18-125 от 19.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Завидовци, общ. Своге, област София;

Заповед № РД-18-126 от 19.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Заселе, общ. Своге, област София;

Заповед № РД-18-127 от 19.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Манастирище, общ. Своге, област София;

Заповед № РД-18-128 от 19.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Миланово, общ. Своге, област София;

Заповед № РД-18-129 от 19.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Томпсън, общ. Своге, област София;

Заповед № РД-18-130 от 19.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Церецел, общ. Своге, област София;

Заповед № РД-18-131 от 19.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Церово, общ. Своге, област София;

Заповед № РД-18-132 от 19.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Долно Уйно, общ. Кюстендил, област Кюстендил;

Заповед № РД-18-133 от 19.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Жабокрът, общ. Кюстендил, област Кюстендил;

Заповед № РД-18-134 от 19.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Лозно, общ. Кюстендил, област Кюстендил;

Заповед № РД-18-135 от 19.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Нови чифлик, общ. Кюстендил, област Кюстендил;

Заповед № РД-18-136 от 19.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Радловци, общ. Кюстендил, област Кюстендил;

Заповед № РД-18-137 от 19.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Стенско, общ. Кюстендил, област Кюстендил;

Заповед № РД-18-138 от 19.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Търновлаг, общ. Кюстендил, област Кюстендил;

Заповед № РД-18-139 от 19.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Търсино, общ. Кюстендил, област Кюстендил;

Заповед № РД-18-140 от 19.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Црешново, общ. Кюстендил, област Кюстендил;

Заповед № РД-18-141 от 22.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бориново, общ. Мадан, област Смолян;

Заповед № РД-18-142 от 22.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Боровина, общ. Мадан, област Смолян;

Заповед № РД-18-143 от 22.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Букова поляна, общ. Мадан, област Смолян;

Заповед № РД-18-144 от 22.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Буково, общ. Мадан, област Смолян;

Заповед № РД-18-145 от 22.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Вехтино, общ. Мадан, област Смолян;

Заповед № РД-18-146 от 22.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Върба, общ. Мадан, област Смолян;

Заповед № РД-18-147 от 22.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Върбина, общ. Мадан, област Смолян;

Заповед № РД-18-148 от 22.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Галище, общ. Мадан, област Смолян;

Заповед № РД-18-149от 22.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Купен, общ. Мадан, област Смолян;

Заповед № РД-18-150 от 22.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Леска, общ. Мадан, област Смолян;

Заповед № РД-18-151 от 22.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Лещак, общ. Мадан, област Смолян;

Заповед № РД-18-152 от 22.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Митовска, общ. Мадан, област Смолян;

Заповед № РД-18-153 от 22.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Мъглища, общ. Мадан, област Смолян;

Заповед № РД-18-154 от 22.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Равнил, общ. Мадан, област Смолян;

Заповед № РД-18-155 от 22.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Равнища, общ. Мадан, област Смолян;

Заповед № РД-18-156 от 22.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Средногорци, общ. Мадан, област Смолян;

Заповед № РД-18-157 от 22.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Студена, общ. Мадан, област Смолян;

Заповед № РД-18-158 от 22.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Тънкото, общ. Мадан, област Смолян;

Заповед № РД-18-159 от 22.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Цирка, общ. Мадан, област Смолян;

Заповед № РД-18-160 от 22.01.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Шаренска, общ. Мадан, област Смолян;

Заповед № РД-18-218 от 25.01.2018 г. – за одобряване на КККР за територията в строителен полигон „Верила”, с. Равно поле, общ. Елин Пелин, област София.

Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник”.