В ДВ, бр. 13 от 09.02.2018 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва

Версия за печатВерсия за печат

В ДВ, бр. 13 от 09.02.2018 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

-       Заповед № РД-18-94 от 15.1.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Прогрес, община Момчилград, област Кърджали;

-       Заповед № РД-18-95 от 15.1.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Хрищени, община Стара Загора, област Стара Загора;

-       Заповед № РД-18-96 от 15.1.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  гр. Аксаково, община Аксаково, област Варна;

-       Заповед № РД-18-97 от 15.1.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Първомайци, община Горна Оряховица, област Велико Търново;

-       Заповед № РД-18-98 от 15.1.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Костел, община Елена, област Велико Търново;

-       Заповед № РД-18-99 от 15.1.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Дебелцово, община Севлиево, област Габрово;

-       Заповед № РД-18-100 от 15.1.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Добравица, община Своге, област София;

-       Заповед № РД-18-101 от 15.1.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Добърчин, община Своге, област София;

-       Заповед № РД-18-102 от 15.1.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Дружево, община Своге, област София;

-       Заповед № РД-18-103 от 15.1.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Долна Мелна, община Трън, област Перник;

-       Заповед № РД-18-104 от 15.1.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Житен, община Генерал Тошево, област Добрич;

-       Заповед № РД-18-105 от 15.1.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Зелениково, община Кърджали, област Кърджали;

-       Заповед № РД-18-106 от 15.1.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Вихрен, община Сандански, област Благоевград;

-       Заповед № РД-18-107 от 15.1.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Враня, община Сандански, област Благоевград;

-       Заповед № РД-18-108 от 15.1.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Голешово, община Сандански, област Благоевград;

-       Заповед № РД-18-109 от 15.1.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Дебрене, община Сандански, област Благоевград;

-       Заповед № РД-18-110 от 15.1.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Долени, община Сандански, област Благоевград;

-       Заповед № РД-18-111 от 15.1.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Златолист, община Сандански, област Благоевград;

-       Заповед № РД-18-112 от 15.1.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Аламовци, община Златоград, област Смолян;

-       Заповед № РД-18-113 от 15.1.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Долен, община Златоград, област Смолян;

-       Заповед № РД-18-114 от 15.1.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Ерма река, община Златоград, област Смолян;

-       Заповед № РД-18-115 от 15.1.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Кушла, община Златоград, област Смолян;

-       Заповед № РД-18-116 от 15.1.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Старцево, община Златоград, област Смолян;

-       Заповед № РД-18-117 от 15.1.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Страшимир, община Златоград, област Смолян;

-       Заповед № РД-18-118 от 15.1.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Цацаровци, община Златоград, област Смолян;

-       Заповед № РД-18-119 от 15.1.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Еленино, община Стара Загора, област Стара Загора;

-       Заповед № РД-18-120 от 15.1.2018 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на  с. Плоска могила, община Стара Загора, област Стара Загора;

Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник”.