В ДВ бр. 12 от 06.02.2018 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва:

Версия за печатВерсия за печат

В ДВ бр. 12 от 06.02.2018 г. е публикувана обява за приети КККР, както следва:

 

Службата по геодезия, картография и кадастър – Велико Търново съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за землището на гр. Горна Оряховица, община Горна Оряховица, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 08.03.2018 г. вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Велико Търново.

 

Службата по геодезия, картография и кадастър – Враца съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за землището на гр. Мездра, община Мездра, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 08.03.2018 г. вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Враца.

 

Службата по геодезия, картография и кадастър – Пазарджик съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за землищата на с. Нова махала, с. Фотиново, община Батак, гр. Костандово, община Ракитово, с. Капитан Димитриево, с. Радилово, община Пещера. В 30-дневен срок от обявяването в “Държавен вестник” (до 08.03.2018 г. вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Пазарджик.