В ДВ, бр. 107 от 28.12.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Версия за печатВерсия за печат

В ДВ, бр. 107 от 28.12.2018 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-1942 от 10.12.2018 г. – одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Бръшляница, община Плевен, област Плевен;

Заповед № РД-18-1943 от 10.12.2018 г. – одобряване на КККР за землището на с. Научене, община Нова Загора, област Сливен;

Заповед № РД-18-1944 от 11.12.2018 г. – одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Опанец, община Плевен, област Плевен.

Одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри не подлежат на обжалване.