В ДВ, бр. 100 от 15.12.2017 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Версия за печатВерсия за печат

В ДВ, бр. 100 от 15.12.2017 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

-       Заповед № РД-18-728 от 17.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Манастирица, община Попово, област Търговище;

-       Заповед № РД-18-729 от 17.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Славяново, община Попово, област Търговище;

-       Заповед № РД-18-730 от 20.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бойковци, община Елена, област Велико Търново;

-       Заповед № РД-18-731 от 20.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Яковци, община Елена, област Велико Търново;

-       Заповед № РД-18-732 от 20.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Глогинка, община Попово, област Търговище;

-       Заповед № РД-18-733 от 20.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Горица, община Попово, област Търговище;

-       Заповед № РД-18-734 от 20.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Заветно, община Попово, област Търговище;

-       Заповед № РД-18-735 от 20.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Захари Стояново, община Попово, област Търговище;

-       Заповед № РД-18-736 от 20.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Кардам, община Попово, област Търговище;

-       Заповед № РД-18-737 от 20.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Козица, община Попово, област Търговище;

-       Заповед № РД-18-738 от 20.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Тръстика, община Попово, област Търговище;

-       Заповед № РД-18-739 от 21.11.2017 – за одобряване на КККР за територията на район „Лозенец“, Столична община, област София (столица);

-       Заповед № РД-18-740 от 21.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Багра, община Кърджали, област Кърджали;

-       Заповед № РД-18-741 от 21.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бленика, община Кърджали, област Кърджали;

-       Заповед № РД-18-742 от 21.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Бели бряг, община Раднево, област Стара Загора;

-       Заповед № РД-18-743 от 21.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Гледачево, община Раднево, област Стара Загора;

-       Заповед № РД-18-744 от 21.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Даскал-Атанасово, община Раднево, област Стара Загора;

-       Заповед № РД-18-745 от 21.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Свободен, община Раднево, област Стара Загора;

-       Заповед № РД-18-746 от 21.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Тихомирово, община Раднево, област Стара Загора;

-       Заповед № РД-18-747 от 21.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Тополяне, община Раднево, област Стара Загора;

-       Заповед № РД-18-748 от 21.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Априлово, община Попово, област Търговище;

-       Заповед № РД-18-749 от 21.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Баба Тонка, община Попово, област Търговище;

-       Заповед № РД-18-750 от 21.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Гагово, община Попово, област Търговище;

-       Заповед № РД-18-751 от 21.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Иванча, община Попово, област Търговище;

-       Заповед № РД-18-752 от 24.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ломци, община Попово, област Търговище;

-       Заповед № РД-18-753 от 24.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Медовина, община Попово, област Търговище;

-       Заповед № РД-18-754 от 24.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Помощица, община Попово, област Търговище;

-       Заповед № РД-18-755 от 24.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Велчево, община Велико Търново, област Велико Търново;

-       Заповед № РД-18-756 от 24.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Шемшево, община Велико Търново, област Велико Търново;

-       Заповед № РД-18-757 от 24.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Градница, община Севлиево, област Габрово;

-       Заповед № РД-18-758 от 24.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Крамолин, община Севлиево, област Габрово;

-       Заповед № РД-18-759 от 24.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Малки Вършец, община Севлиево, област Габрово;

-       Заповед № РД-18-760 от 24.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Младен, община Севлиево, област Габрово;

-       Заповед № РД-18-761 от 24.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Петко Славейков, община Севлиево, област Габрово;

-       Заповед № РД-18-762 от 24.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ряховците, община Севлиево, област Габрово;

-       Заповед № РД-18-763 от 24.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Сенник, община Севлиево, област Габрово;

-       Заповед № РД-18-764 от 24.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Хирево, община Севлиево, област Габрово;

-       Заповед № РД-18-765 от 27.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Богатово, община Севлиево, област Габрово;

-       Заповед № РД-18-766 от 27.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Идилево, община Севлиево, област Габрово;

-       Заповед № РД-18-767 от 27.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Боздуганово, община Раднево, област Стара Загора;

-       Заповед № РД-18-768 от 27.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Землен, община Раднево, област Стара Загора;

-       Заповед № РД-18-769 от 27.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Знаменосец, община Раднево, област Стара Загора;

-       Заповед № РД-18-770 от 27.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Коларово, община Раднево, област Стара Загора;

-       Заповед № РД-18-771 от 27.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Константиновец, община Раднево, област Стара Загора;

-       Заповед № РД-18-772 от 27.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Любеново, община Раднево, област Стара Загора;

-       Заповед № РД-18-773 от 27.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Трояново, община Раднево, област Стара Загора;

-       Заповед № РД-18-774 от 27.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Българене, община Раднево, област Стара Загора;

-       Заповед № РД-18-775 от 28.11.2017 – за одобряване на КККР за землището на с. Станчов хан и селата Бахреци, Велчовци, Власатили, Гайдари, Горни Дамяновци, Горяни, Иринеци, Kонарското, Креслювци, Кръстец, Малчовци, Мръзеци, Неновци, Планинци, Радоевци, Руевци, Ралевци, Свирци, Сливово, Фъртуни, община Трявна, област Габрово;

-       Заповед № РД-18-776 от 28.11.2017 – за одобряване на КККР за землището на с. Белица и селата Армянковци, Глутниците, Димиевци, Драндарите, Дъскарите, Иван Димов, Маневци, Раевци, Райнушковци, община Трявна, област Габрово;

-       Заповед № РД-18-777 от 28.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Диня, община Раднево, област Стара Загора;

-       Заповед № РД-18-778 от 28.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ялово, община Велико Търново, област Велико Търново;

-       Заповед № РД-18-779 от 28.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Агатово, община Севлиево, област Габрово;

-       Заповед № РД-18-780 от 28.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Буря, община Севлиево, област Габрово;

-       Заповед № РД-18-781 от 28.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Горна Росица, община Севлиево, област Габрово;

-       Заповед № РД-18-782 от 28.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Градище, община Севлиево, област Габрово;

-       Заповед № РД-18-783 от 28.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Дамяново, община Севлиево, област Габрово;

-       Заповед № РД-18-784 от 28.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Добромирка, община Севлиево, област Габрово;

-       Заповед № РД-18-785 от 28.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Душево, община Севлиево, област Габрово;

-       Заповед № РД-18-786 от 28.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Кормянско, община Севлиево, област Габрово;

-       Заповед № РД-18-787 от 28.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Блъсковци, община Елена, област Велико Търново;

-       Заповед № РД-18-788 от 28.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Мийковци, община Елена, област Велико Търново;

-       Заповед № РД-18-789 от 28.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Гъсково, община Кърджали, област Кърджали;

-       Заповед № РД-18-790 от 28.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Добриново, община Кърджали, област Кърджали;

-       Заповед № РД-18-791 от 28.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Дъждовница, община Кърджали, област Кърджали;

-       Заповед № РД-18-792 от 28.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Енчец, община Кърджали, област Кърджали;

-       Заповед № РД-18-793 от 28.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Зайчино, община Кърджали, област Кърджали;

-       Заповед № РД-18-794 от 28.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Звезден, община Кърджали, област Кърджали;

-       Заповед № РД-18-795 от 28.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Звезделина, община Кърджали, област Кърджали;

-       Заповед № РД-18-796 от 28.11.2017 – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Звънче, община Кърджали, област Кърджали.

Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник”.