В ДВ, бр. 10 от 30.01.2018 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Версия за печатВерсия за печат

В ДВ, бр. 10 от 30.01.2018 г. са обнародвани заповеди за одобряване на КККР на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

-       Заповед № РД-18-18 от 3.1.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Войнежа, община Велико Търново, област Велико Търново;

-       Заповед № РД-18-19 от 3.1.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Горно Изворово, община Казанлък, област Стара Загора;

-       Заповед № РД-18-20 от 3.1.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Долно изворово, община Казанлък, област Стара Загора;

-       Заповед № РД-18-21 от 3.1.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на гр. Крън, община Казанлък, област Стара Загора;

-       Заповед № РД-18-22 от 3.1.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Воденичарско, община Джебел, област Кърджали;

-       Заповед № РД-18-23 от 3.1.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Генерал Гешево, община Джебел, област Кърджали;

-       Заповед № РД-18-24 от 3.1.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Козица, община Джебел, област Кърджали;

-       Заповед № РД-18-25 от 3.1.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Полянец, община Джебел, област Кърджали;

-       Заповед № РД-18-26 от 3.1.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Поточе, община Джебел, област Кърджали;

-       Заповед № РД-18-27 от 3.1.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Чакалци, община Джебел, област Кърджали;

-       Заповед № РД-18-28 от 3.1.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Златина, община Провадия, област Варна;

-       Заповед № РД-18-29 от 3.1.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Кривня, община Провадия, област Варна;

-       Заповед № РД-18-30 от 3.1.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Манастир, община Провадия, област Варна;

-       Заповед № РД-18-31 от 3.1.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Купците, община Джебел, област Кърджали;

-       Заповед № РД-18-32 от 3.1.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Църквица, община Джебел, област Кърджали;

-       Заповед № РД-18-33 от 3.1.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Биволяне, община Момчилград, област Кърджали;

-       Заповед № РД-18-34 от 4.1.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Друмче, община Момчилград, област Кърджали;

-       Заповед № РД-18-35 от 4.1.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Чуково, община Момчилград, област Кърджали;

-       Заповед № РД-18-36 от 4.1.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Чайка, община Момчилград, област Кърджали;

-       Заповед № РД-18-37 от 4.1.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Татул, община Момчилград, област Кърджали;

-       Заповед № РД-18-38 от 4.1.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Тютюнче, община Джебел, област Кърджали;

-       Заповед № РД-18-39 от 4.1.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Търновци, община Джебел, област Кърджали;

-       Заповед № РД-18-40 от 4.1.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Устрен, община Джебел, област Кърджали;

-       Заповед № РД-18-41 от 8.1.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Момина сълза, община Момчилград, област Кърджали;

-       Заповед № РД-18-42 от 8.1.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Обичник, община Момчилград, област Кърджали;

-       Заповед № РД-18-43 от 8.1.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Пазарци, община Момчилград, област Кърджали;

-       Заповед № РД-18-44 от 8.1.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Пиявец, община Момчилград, област Кърджали;

-       Заповед № РД-18-45 от 8.1.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Лебед, община Джебел, област Кърджали;

-       Заповед № РД-18-46 от 8.1.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Цвятово, община Джебел, област Кърджали;

-       Заповед № РД-18-47 от 8.1.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Черешка, община Джебел, област Кърджали;

-       Заповед № РД-18-48 от 8.1.2018 г. – за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Щерна, община Джебел, област Кърджали;

-       Заповед № РД-18-49 от 9.1.2018 г. – за одобряване на КККР за землището на с. Страхилово, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново.

Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник”.