Съобщения и графици за извършване на геодезически измервания по създаване на КККР на урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Синаговци, с. Слана бара, с. Търняне, с. Гомотарци, с. Капитановци, с. Кошава и с. Сланотрън, общ. Видин, обл. Видин