Обяви и График за геодезическа снимка за започване на процедура по Създаване на КККР на гр. Генерал Тошево и други населени места в община Генерал Тошево, област Добрич.

Версия за печатВерсия за печат
Статус: 
Отворена

Описание на файловете 

съобщение и график №1- Обяви и График за геодезическа снимка  за започване на процедура по Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Генерал Тошево, с. Петлешково, с. Писарово, с. Присад, с. Дъбовик,  с. Пленимир, с. Равнец, с. Кардам, с. Огражден и с. Снягово, община Генерал Тошево, област Добрич.

 

съобщение и график №2- Обяви и График за геодезическа снимка  за започване на процедура по Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на   с. Зограф, с. Пчеларово, с. Краище, с. Красен, с. Лозница, с. Росен, с. Росица, с. Житен, с. Градини, с. Сноп, с. Узово, с. Изворово и с. Къпиново, община Генерал Тошево, област Добрич. 

 

съобщение и график №3 - Обява и График за геодезическа снимка  за започване на процедура по Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Александър Стамболийски, с. Бежаново, с. Вичово, с. Спасово, с. Рогозина, с. Чернооково, с. Балканци, с. Василево, с. Великово, с. Горица, с. Калина, с. Конаре, с. Сираково, с. Средина, с. Сърнино, с. Люляково, с. Малина и с. Преселенци, община Генерал Тошево, област Добрич.