Премини към основното съдържание

Обяви и График за геодезическа снимка за започване на процедура по Създаване на КККР на гр. Генерал Тошево и други населени места в община Генерал Тошево, област Добрич.

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

Описание на файловете 

удължаване на срока- на анкетата за събиране на документи до 21.08.2020

съобщение и график №1- Обяви и График за геодезическа снимка  за започване на процедура по Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Генерал Тошево, с. Петлешково, с. Писарово, с. Присад, с. Дъбовик,  с. Пленимир, с. Равнец, с. Кардам, с. Огражден и с. Снягово, община Генерал Тошево, област Добрич.

 

съобщение и график №2- Обяви и График за геодезическа снимка  за започване на процедура по Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на   с. Зограф, с. Пчеларово, с. Краище, с. Красен, с. Лозница, с. Росен, с. Росица, с. Житен, с. Градини, с. Сноп, с. Узово, с. Изворово и с. Къпиново, община Генерал Тошево, област Добрич. 

 

съобщение и график №3 - Обява и График за геодезическа снимка  за започване на процедура по Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на с. Александър Стамболийски, с. Бежаново, с. Вичово, с. Спасово, с. Рогозина, с. Чернооково, с. Балканци, с. Василево, с. Великово, с. Горица, с. Калина, с. Конаре, с. Сираково, с. Средина, с. Сърнино, с. Люляково, с. Малина и с. Преселенци, община Генерал Тошево, област Добрич. 

slogan bg