Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 96 от 02.12.2022 г. е обнародвана Заповед № КД-14-36 от 04.11.2022 г.

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

В ДВ, бр. 96 от 02.12.2022 г. е обнародвана Заповед № КД-14-36 от 04.11.2022 г. на изпълнителния директор на АГКК за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Костел, община Елена, област Велико Търново.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок (до 03.01.2023 г., вкл.)
 

slogan bg