Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 90 от 20.10.2020 г. са обнародвани заповеди и обяви, както следва:

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

1. В ДВ, бр. 90 от 20.10.2020 г. е обнародвана Заповед № РД-18-270 от 25.09.2020 г.  на изпълнителния директор на АГКК за одобряване на кадастралния регистър на недвижимите имоти за сграда с идентификатор 68134.2818.4518.6, район „Връбница“, Столична община, област София (столица).
   Заповедта  влиза в сила в деня на обнародването и в „Държавен вестник“.
 

2. В ДВ, бр. 90 от 20.10.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК за отстраняване на ЯФГ в КККР, както следва:
Заповед № КД-14-131 от 02.10.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Храбрино, община „Родопи“, област Пловдив;
Заповед № КД-14-132 от 02.10.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Асеново и гр. Стражица, община Стражица, област Велико Търново;
Заповед № КД-14-133 от 05.10.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Извор, община „Родопи“, област Пловдив;
Заповед № КД-14-134 от 06.10.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Брестник и с. Дедово, община „Родопи“, област Пловдив;
Заповед № КД-14-135 от 06.10.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Белащица и с. Браниполе, община „Родопи“, област Пловдив;
  Заповедите подлежат на обжалване в 30-дневен срок (до 19.11.2020 г., вкл.).

 

3. В ДВ, бр. 90 от 20.10.2020 г. е  обнародвана обявa на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Започва производство по изменение на кадастрална карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка. Изменението засяга поземлени имоти в с. Балван, с. Буковец, с. Велчево, с. Ветринци, с. Водолей, с. Войнежа, с. Вонеща вода, с. Въглевци, с. Габровци, с. Големаните, с. Емен, гр. Килифарево, с. Къпиново, с. Малки чифлик, с. Миндя, с. Момин сбор, с. Ново село, с. Плаково, с. Присово, с. Пушево, с. Пчелище, с. Райковци, с. Церова кория, с. Шемшево, с. Шереметя, с. Ялово, община Велико Търново; с. Върбица, с. Горски горен Тръмбеш, с. Горски долен Тръмбеш, гр. Долна Оряховица, с. Драганово, с. Писарево, община Горна Оряховица, област Велико Търново.
Проектите за изменение се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър – Велико Търново. В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ ( до 03.11.2020 г. вкл.) заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.

slogan bg