Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 86 от 06.10.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

В ДВ, бр. 86 от 06.10.2020 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:
Заповед № КД-14-122 от 17.09.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Мировци и с. Стоян Михайловски, община Нови пазар, област Шумен;
Заповед № КД-14-123 от 17.09.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Памукчии, община Нови пазар, област Шумен;
Заповедите подлежат на обжалване в 30-дневен срок (до 05.11.2020 г., вкл.).
 

slogan bg