Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 73 от 13.09.2022 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

В ДВ, бр. 73 от 13.09.2022 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:
Заповед № РД-18-148 от 17.08.2022 г. за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Куманово, община Аксаково, област Варна.
Заповед № РД-18-149 от 17.08.2022 г. за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Орешак, община Аксаково, област Варна.
Заповед № РД-18-150 от 17.08.2022 г. за одобряване на КККР за урбанизираната територия в землището на с. Слънчево, община Аксаково, област Варна.
Заповед № РД-18-151 от 18.08.2022 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Веринско, община Ихтиман, област София..
Заповед № РД-18-152 от 22.08.2022 г. за одобряване на КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Живково, община Ихтиман, област София.

Заповедите влизат в сила от деня на обнародването им в „Държавен вестник“.
 

slogan bg