Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 63 от 30.07.2021 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

В ДВ, бр. 63 от 30.07.2021 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:
Заповед № КД-14-51 от 25.06.2021 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Вонеща вода, община Велико Търново, област Велико Търново.

Заповед № КД-14-52 от 30.06.2021 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Коневец и с. Крумово, община „Тунджа“, област Ямбол. 

Заповед № КД-14-53 от 01.07.2021 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Любенец, с. Любенова махала и с. Пет могили, община Нова Загора, област Сливен. 

Заповед № КД-14-54 от 01.07.2021 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Маломир, с. Меден кладенец, с. Межда и с. Ханово, община „Тунджа“, област Ямбол. 

Заповед № КД-14-55 от 05.07.2021 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Долина и с. Златия, община Добрич-селска, област Добрич.

Заповед № КД-14-56 от 06.07.2021 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Габровци, с. Ново село, с. Присово и с. Велчево, община Велико Търново, област Велико Търново.

Заповед № КД-14-57 от 09.07.2021 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Рибник и с. Генерал Тодоров, община Петрич, област Благоевград.

Заповедите подлежат на обжалване в 30-дневен срок (до 30.08.2021 г., вкл.)

slogan bg