Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 43 от 16.05.2023 г. е обнародвана Заповед № КД-14-8 от 19.04.2023 г

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

В ДВ, бр. 43 от 16.05.2023 г. е обнародвана Заповед № КД-14-8 от 19.04.2023 г. на изпълнителния директор на АГКК за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Тияновци, гр. Брегово, с. Ракитница, с. Гъмзово, община Брегово и с. Ново село, община Ново село, област Видин. 
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок (до 15.06.2023 г., вкл.)

slogan bg