Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 39 от 02.05.2023 г. е обнародвана Заповед № КД-14-6 от 05.04.2023 г. на изпълнителния директор на АГКК

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

В ДВ, бр. 39 от 02.05.2023 г. е обнародвана Заповед № КД-14-6 от 05.04.2023 г. на изпълнителния директор на АГКК за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Хераково и с. Храбърско, община Божурище, област София.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок (до 01.06.2023 г., вкл.)
 

slogan bg