Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 3 от 12.01.2021 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

В ДВ, бр. 3 от 12.01.2021 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № КД-14-147 от 16.12.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Индже войвода, община Созопол, област Бургас;

Заповед № КД-14-148 от 16.12.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Гранитово, община Елхово, област Ямбол;

Заповед № КД-14-149 от 17.12.2020 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Бръшляница и с. Коиловци, община Плевен, област Плевен.

  Заповедите подлежат на обжалване в 30-дневен срок (до 11.02.2021 г., вкл.)

 

slogan bg