Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 26 от 21.03.2023 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

В ДВ, бр. 26 от 21.03.2023 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:
Заповед № РД-18-21 от 17.02.2023 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Соколарци, община Котел, област Сливен.

Заповед № РД-18-23 от 20.02.2023 г. за одобряване на кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор 46721.3851.798, с. Мало Бучино, район „Овча купел“, общ. Столична, обл. София (столица).

Заповед № РД-18-24 от 20.02.2023 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизиранaтa територия в землището на с. Срацимирово, община Грамада, област Видин.

Заповед № РД-18-25 от 20.02.2023 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизиранaтa територия в землището на с. Тошевци, община Грамада, област Видин.

Заповед № РД-18-26 от 20.02.2023 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизиранaтa територия в землището на с. Големаново, община Кула, област Видин.

Заповед № РД-18-27 от 20.02.2023 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизиранaтa територия в землището на с. Старопатица, община Кула, област Видин.

Заповед № РД-18-33 от 01.03.2023 г. за одобряване на кадастралната карта за поземлени имоти с идентификатори 65365.603.260 и 65365.603.265 в гр. Сапарева баня, общ. Сапарева баня, обл. Кюстендил.

Заповед № РД-18-34 от 01.03.2023 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизиранaтa територия на с. Стръмци, землище с. Фъревци, община Трявна, област Габрово – без територията, за която кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със заповеди на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър Габрово.

Заповед № РД-18-35 от 01.03.2023 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизиранaтa територия на с. Радевци, землище с. Радевци, община Трявна, област Габрово – без територията, за която кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със заповеди на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър Габрово.

Заповед № РД-18-36 от 01.03.2023 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизиранaтa територия на с. Брежниците, землище с. Радевци, община Трявна, област Габрово – без територията, за която кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със заповеди на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър Габрово и заповеди на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Заповед № РД-18-37 от 01.03.2023 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизиранaтa територия на с. Донкино, землище с. Радевци, община Трявна, област Габрово – без територията, за която кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със заповеди на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър Габрово.

Заповед № РД-18-38 от 01.03.2023 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизиранaтa територия на с. Драгневци, землище с. Радевци, община Трявна, област Габрово – без територията, за която кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със заповеди на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър Габрово и заповеди на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Заповед № РД-18-39 от 01.03.2023 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за кв. Нейковци и кв. Минкино – гр. Плачковци, землище с. Радевци, община Трявна, област Габрово – без територията, за която кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със заповеди на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър Габрово.
Заповед № РД-18-40 от 01.03.2023 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизиранaтa територия на гр. Плачковци, землище гр. Плачковци, община Трявна, област Габрово - без територията, за която кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със заповеди на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър Габрово и заповеди на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Заповед № РД-18-41 от 01.03.2023 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизиранaтa територия на с. Горни Цоневци, землище гр. Плачковци, община Трявна, област Габрово - без територията, за която кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със заповеди на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър Габрово.

Заповед № РД-18-42 от 01.03.2023 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизиранaтa територия на с. Йововци, землище гр. Плачковци, община Трявна, област Габрово - без територията, за която кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със заповеди на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър Габрово.

Заповед № РД-18-43 от 01.03.2023 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизиранaтa територия на с. Ножерите, землище гр. Плачковци, община Трявна, област Габрово - без територията, за която кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със заповеди на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър Габрово.

Заповед № РД-18-44 от 01.03.2023 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизиранaтa територия на с. Сечен камък, землище гр. Плачковци, община Трявна, област Габрово - без територията, за която кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със заповеди на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър Габрово и заповеди на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Заповед № РД-18-45 от 01.03.2023 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизиранaтa територия на с. Енчовци, землище с. Енчовци, община Трявна, област Габрово – без територията, за която кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със заповеди на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър Габрово.

Заповед № РД-18-46 от 01.03.2023 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизиранaтa територия на с. Бърдарите, землище с. Енчовци, община Трявна, област Габрово – без територията, за която кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със заповеди на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър Габрово и заповеди на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Заповед № РД-18-47 от 01.03.2023 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизиранaтa територия на с. Горни Маренци, землище с. Енчовци, община Трявна, област Габрово.

Заповед № РД-18-48 от 01.03.2023 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизиранaтa територия на с. Горни Радковци, землище с. Енчовци, община Трявна, област Габрово – без територията, за която кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със заповеди на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър Габрово.

Заповед № РД-18-49 от 01.03.2023 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизиранaтa територия на с. Долни Маренци, землище с. Енчовци, община Трявна, област Габрово.

Заповед № РД-18-50 от 01.03.2023 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизиранaтa територия на с. Долни Радковци, землище с. Енчовци, община Трявна, област Габрово – без територията, за която кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със заповеди на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър Габрово.

Заповед № РД-18-51 от 01.03.2023 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизиранaтa територия на с. Киселковци, землище с. Енчовци, община Трявна, област Габрово – без територията, за която кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със заповеди на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър Габрово.

Заповед № РД-18-52 от 01.03.2023 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизиранaтa територия на с. Маруцековци, землище с. Енчовци, община Трявна, област Габрово.

Заповед № РД-18-53 от 01.03.2023 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизиранaтa територия на с. Носеите, землище с. Енчовци, община Трявна, област Габрово – без територията, за която кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със заповеди на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър Габрово.

Заповед № РД-18-54 от 01.03.2023 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизиранaтa територия на с. Радино, землище с. Енчовци, община Трявна, област Габрово – без територията, за която кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със заповеди на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър Габрово и заповеди на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Заповед № РД-18-55 от 01.03.2023 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизиранaтa територия на с. Престой, землище с. Престой, община Трявна, област Габрово - без територията, за която кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със заповеди на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър Габрово.

Заповед № РД-18-56 от 01.03.2023 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизиранaтa територия на с. Дървари, землище с. Престой, община Трявна, област Габрово - без територията, за която кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със заповеди на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър Габрово.

Заповед № РД-18-57 от 01.03.2023 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизиранaтa територия на с. Милевци, землище с. Престой, община Трявна, област Габрово - без територията, за която кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със заповеди на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър Габрово.

Заповед № РД-18-58 от 01.03.2023 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизиранaтa територия на с. Могилите, землище с. Престой, община Трявна, област Габрово.

Заповед № РД-18-59 от 01.03.2023 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизиранaтa територия на с. Ошаните, землище с. Престой, община Трявна, област Габрово - без територията, за която кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със заповеди на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър Габрово.

Заповед № РД-18-60 от 01.03.2023 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизиранaтa територия на с. Ябълковци, землище с. Престой, община Трявна, област Габрово - без територията, за която кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със заповеди на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър Габрово.

Заповед № РД-18-61 от 01.03.2023 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизиранaтa територия на с. Явор, землище с. Престой, община Трявна, област Габрово - без територията, за която кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със заповеди на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър Габрово.

Заповед № РД-18-62 от 01.03.2023 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизиранaтa територия на с. Бижовци, землище с. Бижовци, община Трявна, област Габрово.

Заповед № РД-18-63 от 01.03.2023 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизиранaтa територия на с. Войниците, землище с. Бижовци, община Трявна, област Габрово – без територията, за която кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със заповеди на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър Габрово и заповеди на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Заповед № РД-18-64 от 01.03.2023 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизиранaтa територия на с. Долни Томчевци, землище с. Бижовци, община Трявна, област Габрово – без територията, за която кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със заповеди на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър Габрово.

Заповед № РД-18-65 от 01.03.2023 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизиранaтa територия на с. Кръстеняците, землище с. Бижовци, община Трявна, област Габрово.

Заповед № РД-18-66 от 01.03.2023 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизиранaтa територия на с. Недялковци, землище с. Бижовци, община Трявна, област Габрово – без територията, за която кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със заповеди на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър Габрово.

Заповед № РД-18-67 от 01.03.2023 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизиранaтa територия на с. Околиите, землище с. Бижовци, община Трявна, област Габрово.
Заповед № РД-18-68 от 01.03.2023 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизиранaтa територия на с. Рачовци, землище с. Бижовци, община Трявна, област Габрово.

Заповед № РД-18-69 от 01.03.2023 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизиранaтa територия на с. Скорците, землище с. Бижовци, община Трявна, област Габрово.

Заповед № РД-18-70 от 01.03.2023 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизиранaтa територия на с. Стайновци, землище с. Бижовци, община Трявна, област Габрово – без територията, за която кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със заповеди на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър Габрово.

Заповед № РД-18-71 от 01.03.2023 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизиранaтa територия на с. Тодореците, землище с. Бижовци, община Трявна, област Габрово – без територията, за която кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със заповеди на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър Габрово и заповеди на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Заповед № РД-18-72 от 01.03.2023 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизиранaтa територия на с. Фъревци, землище с. Фъревци, община Трявна, област Габрово – без територията, за която кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със заповеди на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър Габрово и заповеди на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

Заповед № РД-18-73 от 01.03.2023 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизиранaтa територия на с. Велково, землище с. Фъревци, община Трявна, област Габрово – без територията, за която кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със заповеди на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър Габрово.

Заповед № РД-18-74 от 01.03.2023 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизиранaтa територия на с. Коевци, землище с. Фъревци, община Трявна, област Габрово.

Заповед № РД-18-75 от 01.03.2023 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизиранaтa територия на с. Миховци, землище с. Фъревци, община Трявна, област Габрово – без територията, за която кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със заповеди на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър Габрово.
Заповед № РД-18-76 от 01.03.2023 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизиранaтa територия на с. Никачковци, землище с. Фъревци, община Трявна, област Габрово – без територията, за която кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със заповеди на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър Габрово.

Заповед № РД-18-77 от 01.03.2023 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизиранaтa територия на с. Павлевци, землище с. Фъревци, община Трявна, област Габрово.

Заповед № РД-18-78 от 01.03.2023 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизиранaтa територия на с. Побък, землище с. Фъревци, община Трявна, област Габрово.

Заповед № РД-18-79 от 01.03.2023 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизиранaтa територия на с. Попгергевци, землище с. Фъревци, община Трявна, област Габрово – без територията, за която кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със заповеди на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър Габрово.

Заповед № РД-18-80 от 01.03.2023 г. за одобряване на кадастралната карта и кадастралните регистри за урбанизиранaтa територия на с. Стражата, землище с. Фъревци, община Трявна, област Габрово – без територията, за която кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със заповеди на началника на Службата по геодезия, картография и кадастър Габрово.

Заповедите влизат в сила от деня на обнародването им в „Държавен вестник“.

В ДВ, бр. 26 от 21.03.2023 г. е обнародвана Заповед № КД-14-2 от 01.03.2023 г. на изпълнителния директор на АГКК за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Делян, с. Златуша и с. Мала Раковица, община Божурище, област София. 
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок (до 20.04.2023 г., вкл.)

В ДВ, бр. 26 от 21.03.2023 г. е обнародвана обява на изпълнителния директор на АГКК, както следва: 
Започва производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за отстраняване на явна фактическа грешка. Изменението засяга поземлени имоти в гр. Съединение, с. Драгомир, с. Любен, с. Найден Герово, с. Правище и с. Церетелево, община Съединение, област Пловдив. 
Проектите за изменение се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър – Пловдив. В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ (до 14.04.2023 г. вкл.) заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите и да изразят писмено становище с представяне на доказателства.

В ДВ, бр. 26 от 21.03.2023 г. са обнародвани обяви за приети КККР, както следва:
Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти за урбанизираната територия в землището на с. Засмяно, община Аксаково, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ (до 20.04.2023 г. вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Варна.

Службата по геодезия, картография и кадастър – Пловдив съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти за урбанизираните територии в землищата на гр. Съединение, с. Голям чардак, с. Драгомир, с. Любен, с. Малък чардак, с. Найден Герово, с. Правище и с. Церетелево, община Съединение, които са в службата по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ (до 20.04.2023 г. вкл.), заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Пловдив.

 

slogan bg