Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 23 от 19.03.2021 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена
  • В ДВ, бр. 23 от 19.03.2021 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва: 

Заповед № КД-14-18 от 19.02.2021 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на гр. Петрич и с. Беласица, община Петрич, област Благоевград.

Заповед № КД-14-19 от 22.02.2021 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Буйновци, с. Палици, с. Беброво, с. Блъсковци и гр.Елена, община Елена, област Велико Търново. 

Заповед № КД-14-20 от 24.02.2021 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землището на с. Дебелец, община Дългопол, област Варна.

Заповед № КД-14-21 от 25.02.2021 г. за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Бояново, с. Стройно, с. Изгрев и с. Пчела, община Елхово, област Ямбол.

Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок (до 19.04.2021 г., вкл.)
 

  • В ДВ, бр. 23 от 19.03.2021 г. е обнародвана Заповед № РД-16-5 от 22.02.2021 г. на изпълнителния директор на АГКК за откриване на производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри  за урбанизираните територии в землищата на:

гр. Долна Митрополия, гр. Тръстеник, без територията, за която КККР са одобрени със заповед на изпълнителния директор на АГКК, с. Биволаре, с. Божурица, с. Горна Митрополия, с. Победа и с. Подем, община Долна Митрополия, област Плевен. В срок 30 дни от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“ (19.04.2021 г. вкл.) собствениците са длъжни да означат на свои разноски границите на поземлените имоти, намиращи се на територията на района, в съответствие с актовете за собственост.

slogan bg