Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 16 от 23.02.2021 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена
  • В ДВ, бр. 16 от 23.02.2021 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № РД-18-3 от 02.02.2021 г. – за одобряване на КККР за самостоятелни обекти с идентификатори 68134. 1600.628. l. 17, 68134. 1600.628.1.38, 68134.1600.628.1.44, 68134.1600.628.1.45, 68134.1600.628.1.46, 68134.1600.628.1.49, 68134.1600.628.1.50 и 68134.1600.628.1.39 в гр. София, район „Студентски“, община Столична, област София(столица).
Заповед № РД-18-4 от 02.02.2021 г. – за одобряване на КККР за землището на с. Горни Дъбник, община Долни Дъбник, област Плевен;
Заповед № РД-18-5 от 02.02.2021 г. – за одобряване на КККР за землището на гр. Долни Дъбник, община Долни Дъбник, област Плевен;
   Заповедите влизат в сила в деня на обнародването им в „Държавен вестник“.

  • В ДВ, бр. 16 от 23.02.2021 г. са обнародвани заповеди на изпълнителния директор на АГКК, както следва:

Заповед № КД-14-11 от 26.01.2021 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Биволаре, с. Божурица, гр. Долна Митрополия, с. Подем и с. Рибен, община Долна Митрополия, област Плевен;
Заповед № КД-14-12 от 26.01.2021 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Брегаре, с. Крушовене, с. Ореховица, с. Славовица, с. Ставерци и гр. Тръстеник, община Долна Митрополия, област Плевен;
Заповед № КД-14-13 от 27.01.2021 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Къпиново, с. Малки чифлик и с. Шереметя, община Велико Търново, област Велико Търново;
Заповед № КД-14-14 от 03.02.2021 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Брест, с. Долни вит, с. Дъбован, с. Крета, с. Ленково, с. Милковица и с. Шияково, община Гулянци, област Плевен;
Заповед № КД-14-15 от 03.02.2021 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Гуцал, с. Долни Окол и с. Марица, община Самоков, област София;
Заповед № КД-14-16 от 03.02.2021 г. – за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Гиген и с. Искър, община Гулянци, област Плевен.
   Заповедите подлежат на обжалване в 30-дневен срок (до 25.03.2021 г., вкл.)

slogan bg