Премини към основното съдържание

В ДВ, бр. 13 от 16.02.2021 г. е обнародвана Заповед № КД-14-9 от 22.01.2021 г.

Тип обява
Стандартна обява
Статус на обява
Отворена

В ДВ, бр. 13 от 16.02.2021 г. е обнародвана Заповед № КД-14-9 от 22.01.2021 г. на изпълнителния директор на АГКК за отстраняване на ЯФГ в КККР в землищата на с. Горни Окол и с. Широки дол, община Самоков, област София.
  Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен срок (до 18.03.2021 г., вкл.)

slogan bg